Autovraků v ulicích měst přibývá, co s nimi?

Nepojízdných aut v ulicích měst přibývá, foto: ilustr.

PROSTĚJOV – Parkovací místa nejsou autovrakovištěm. To by si měli uvědomit všichni, co odstavují svá auta bez platných STK nebo v nepojízdném stavu v ulicích Prostějova. Městští strážníci jich letos evidují čtyřicet osm, z toho třináct už nechalo odtáhnout.

Jedná se však o zdlouhavý a administrativně náročný proces. „Strážníci od začátku roku 2021 zjistili v ulicích města čtyřicet osm vozidel, u kterých je propadlá technická kontrola více jak šest měsíců nebo není sjednané pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Častou kontrolou a úsilím se podařilo některé majitele přimět k jejich odstranění z pozemní komunikace,“ sdělil Petr Zapletal.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

V případě, že majitelé nereagují, je ale situace ještě složitější. „Je nutné rozlišit vozidla, která opravdu vykazují známky vraku a vozidla, která mají pouze propadlou technickou kontrolu anebo jen vypuštěné pneumatiky a jejich poškození není jinak závažné. Odstranění autovraku může dle zákona provést pouze vlastník pozemní komunikace. V drtivé většině případů je majitelem město Prostějov, které odtažení vraků zajištuje prostřednictvím specializované firmy na ekologickou likvidaci autovraků,“ vysvětlil Zapletal.

Lidé si často myslí, že odstranit takové vozidlo z komunikací a parkovišť města je možné poměrně rychle a kritizují město za to, že koná velmi pomalu. „Novelizovaný zákon o pozemních komunikacích ale dává jasné termíny. Umožňuje, mimo jiné, vlastníkům pozemních komunikací vyzvat provozovatele vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu po dobu delší jak šest měsíců (propadlá STK) ke zprovoznění vozidla, případně jeho odstranění mimo pozemní komunikaci. Po marném uplynutí výzvy (2 měsíce) bude vlastník pozemní komunikace oprávněn vozidlo z pozemní komunikace odstranit a odstavit na vhodné místo a oznámit tuto skutečnost provozovateli s uvedením možnosti vyzvednutí. Pokud ani v tomto případě provozovatel na oznámení nereaguje ve lhůtě tří měsíců, rozhodne na návrh vlastníka pozemní komunikace silniční správní úřad o povolení prodeje dotčeného vozidla ve veřejné dražbě,“ dodává Zapletal.

Podle zákona č.13/1997 sb. O pozemních komunikacích je na dálnicích, silnicích a místních komunikacích zakázáno odstavovat silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla.
To se týká i vozidla, které není možné identifikovat prostřednictvím identifikačního čísla, umístěného na karoserii nebo rámu vozidla, za čelním sklem nebo na výrobním štítku.