Osmnáctiletý mladík s vozidlem Audi 6 boural, ale nic nenahlásil. Moc dobře věděl proč

foto: Policie ČR

JIČÍNSKO – Policisté obdrželi oznámení, že před obcí Popovice je nabourané osobní auto a na místě se nikdo nenachází. Vše jela na místo prověřit hlídka jičínských policistů a velice rychle zjistila komu uzamčené a nabourané auto patří.

K nahlášení události došlo, jak dnes potvrdila policejní tisková mluvčí Eliška Majerová uplynulou neděli v odpoledních hodinách. Následným šetřením policisté ztotožnili viníka dopravní nehody.Šlo o osmnáctiletého mladíka, který jel v sobotu 15. května v jedenáct hodin v noci po silnici III. třídy ve směru od Náchodska na Popovice. „V katastru obce Kacákova Lhota dostal při průjezdu levotočivou zatáčkou smyk, vjel na krajnici a následně do příkopu, kde narazil do stromu, který poškodil. Z místa nehody pak odešel, aniž by splnil svojí oznamovací povinnost a dopravní nehodu nahlásil,“ říká mluvčí.

Staňte členy FB skupiny Život v Královehradeckém kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

Policisté si mladíka v evidencích pořádně proklepli a zjistili, že nemá řidičák. Osmnáctiletý provinilec způsobil škodu za zhruba 31 tisíc korun.

V souvislosti s hlášením a následným řešením dopravních nehod policisté připomínají některé důležité informace.:

Jaké jsou povinnosti řidiče, který měl účast na dopravní nehodě?

 • neprodleně zastavit vozidlo
 • zdržet se požití alkoholického nápoje a užití jiné návykové látky po nehodě
 • učinit opatření k zabránění vzniku dalších škod osobám nebo věcem, pokud hrozí
 • spolupracovat při zjišťování skutkového stavu

Jaké jsou povinnosti účastníků dopravní nehody?

 • učinit vhodná opatření proti ohrožení BESIP (oprávnění zastavovat jiná vozidla)
 • ve stanovených případech oznámit dopravní nehodu policii
 • došlo-li k zranění, poskytnout podle svých schopností první pomoc a k zraněné osobě přivolat zdravotnickou záchrannou službu
 • označit místo dopravní nehody
 • umožnit obnovení silničního provozu, zejména vozidel hromadné dopravy osob
 • prokázat si navzájem svou totožnost a sdělit údaje o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě
 • sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který podepíší a neprodleně předají pojistiteli (v případech, kdy nevznikne povinnost oznámit nehodu policii)

Kdy mám za povinnost oznámit dopravní nehodu policii?

 • dojde k usmrcení nebo zranění osoby – je nutné věnovat pozornost i zraněním, která se na první pohled jeví jako bezvýznamná či skrytá – následně z nich mohou být závažné zdravotní komplikace. Pokud máte jakékoli pochybnosti o zranění a jejich vážnosti, informujte raději o nehodě policisty
 • dojde k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém z vozidel (včetně přepravovaných věcí) částku 100 000 Kč
 • dojde k hmotné škodě na majetku třetí osoby (s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě – např. služební nebo půjčené vozidlo, leasing apod.)
 • dojde k poškození součásti nebo příslušenství pozemní komunikace (např. svodidla, dopravní značka, zábradlí mostu, strom…)
 • účastníci DN nemohou sami zabezpečit obnovení silničního provozu
 • policisty volejte také v případě, kdy se jako účastníci dopravní nehody nedokážete dohodnout na míře zavinění

Povinnosti účastníků dopravní nehody s oznamovací povinností.:

 • neprodleně ohlásit dopravní nehodu policii
 • zdržet se jednání, které by bylo na újmu řádného vyšetření dopravní nehody (zejména přemístění vozidel)
 • setrvat na místě dopravní nehody až do příchodu policisty nebo se na toto místo neprodleně vrátit po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo ohlášení dopravní nehody