Pražská firma napáchala v Šumperku statisícové škody, stavba byla okamžitě zastavena

Ilustrační foto

ŠUMPERK – Rozježděný chodník, porušené kořeny zeleně, poškozené rozvody datových i optických sítí, první odhady škod jdou do statisíců – takovou spoušť za sebou nechali pracovníci pražské firmy Vegacom, kteří měli pro společnost T-mobile zajistit pokládku optických kabelů.

Na nestandardně prováděné práce upozornil provozovatel datových rozvodů, jemuž dělníci poškodili kabel. Ten pak informoval odbor strategického rozvoje, územního plánování a investic města Šumperka. „Na místě jsme zjistili, že dělníci postupovali v rozporu s technologickými postupy i bezpečností práce,“ popsal situaci vedoucí oddělení investic odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic Oto Sedlář. Potvrdil, že při následné podrobné kontrole byly zjištěny škody nejen na majetku města, ale i dalších společností, kterým bylo poškozeno jejich zařízení. „Stavba proto byla s okamžitou platností zastavena,“ informoval Oto Sedlář. Pracovnici odboru chodili firmu pravidelně kontrolovat, sporné práce dělníci provedli během víkendu, kdy je nikdo nehlídal.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line .

Dělníci bagrem rozjezdili chodníky, s těžkou technikou dokonce jezdili po schodech. „Podmínkou města bylo, že pokládka kabelů pod chodníky bude provedena protlakem, a to tak, aby se nenarušil jejich povrch. Nekvalitní prací se však na chodníku vytvořily boule. V místech, kde měli dělníci kopat ručně, používali techniku a tím poškodili zeleň a další sítě již uložené pod povrchem,“ popsal nedostatky zjištěné na místě Oto Sedlář. Dále bylo zjištěno, že pracovníci nedodrželi technologické postupy při pokládce sítí, kde je třeba provádět pískový podsyp. Nebyla dodržena ani předepsaná hloubka výkopu ani vhodný materiál k zásypu. „S firmou jsme se dohodli, že zasypané výkopy budou odkryty, bez kontroly a odsouhlasení města se nic nebude znovu zasypávat. Firma také bude muset vše dát do původního stavu,“ informoval Oto Sedlář.