Pojištění přes internet vs. klasika. Drobný, ale naprosto zásadní rozdíl, který vás může přijít velmi draze

Ilustrační foto

Bez nějakého toho pojištění se v životě obejdeme jen velmi těžce. Takže máme na krku dalšího žrouta nejen peněz, ale také času, protože hledáme u koho, jak a samozřejmě za kolik pojistit. Zájem o sjednání pojištění on-line neustále stoupá. Není divu, nemusíme nikam chodit, stačí pár kliknutí. Navíc v dnešní době neriskujeme, že si spolu s pojistkou přineseme domů také na sliznici malého „koronáče“.

Jenže pro uzavírání smluv on-line platí trochu jiná pravidla než při klasickém uzavření na pobočce. Je dobré o nich vědět, abychom podle nich mohli jednat.

I) Možnost zrušit smlouvu

Pokud smlouvu uzavřete tzv. prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (např. přes internet, po telefonu), pak máte podle občanského zákoníku právo odstoupit od takto uzavřené smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření, aniž byste udávali důvod svého odstoupení. Jinými slovy do 14 dnů můžete smlouvu zrušit. Totéž platí, pokud smlouvu uzavíráte tzv. mimo obchodní prostory (např. zástupce pojišťovny přijede k vám domů).

II) Vznik smlouvy

Zatímco o možnosti odstoupit od smlouvy, pokud ji uzavíráte tzv. na dálku mnoho lidí již ví, o následující skutečnosti se většinou neví. A pokud ano, lidé si neuvědomují praktický dopad. Jestliže uzavíráte pojistku klasicky na pobočce, zpravidla platí, že pojistná smlouva se uzavírá přijetím návrhu na její uzavření. Pokud ji ovšem uzavíráte na dálku, třeba právě přes internet, je většinou pojistná smlouva uzavřena až zaplacením pojistného, pokud k němu dojde ve lhůtě a ve výši uvedené v návrhu pojistné smlouvy. Podrobnosti většinou najdete ve smluvních podmínkách, které ovšem čte jen málokdo.

Klasicky uzavřená smlouva v praxi

V reálu to znamená, že při klasickém uzavírání pojistky, např. na pobočce, jste pojištěni již od okamžiku, kdy pojišťovna přijala návrh na uzavření smlouvy, tedy ještě před zaplacením pojistky. Samozřejmě vaší povinností je pak pojistné včas a v plné výši uhradit. Pokud tak neučiníte (např. zapomenete peníze poslat nebo pošlete omylem nižší částku), pojišťovna vás vyzve k doplacení dlužného pojistného v rámci dodatečně stanovené lhůty. Zároveň vás poučí, že pokud ani pak pojistné řádně neuhradíte, vaše pojištění uplynutím dodatečné lhůty zaniká. Tato lhůta musí být nejméně v délce jednoho měsíce. Obecně platí, že pojištění vám běží i v této lhůtě, přestože jste splátku řádně neuhradili. Po zániku pojištění z důvodu neuhrazení pojistného však stále musíte doplatit poměrnou část splátky za dobu, kdy bylo pojištění aktivní.

On-line smlouva v praxi

Pokud smlouvu uzavřete na dálku, pojistná smlouva se uzavírá až okamžikem jejího zaplacení. Takže na rozdíl od prvního případu, dokud nezaplatíte, nejste pojištěni. Navíc pokud omylem zaplatíte až po době splatnosti nebo pošlete méně, pak opět pojištění nevzniklo. A pokud zafunguje zákon schválnosti a vás někdo vykrade či nabouráte, pojišťovna vám jako nepojištěnému samozřejmě škodu neuhradí.

Obzvlášť pozor u povinného ručení

Pokud k této situaci dojde u povinného ručení a vy budete třeba jen několik dní jezdit, byť nevědomky, s nepojištěným autem, pak hrozí, že pokud někoho nabouráte, škodu druhému řidiči budete muset zaplatit sám; pokud vás zastaví policie, můžete dostat vysokou pokutu (ve správním řízení až několik desítek tisíc korun).