V olomoucké fakultce už můžete navštívit své blízké, musíte splnit několik podmínek

OLOMOUC – Ve Fakultní nemocnici Olomouc (FN) jsou již umožněny návštěvy u hospitalizovaných pacientů za dodržení stanovených podmínek. Také pro přítomnost u porodu platí některá omezení.

Návštěvní hodiny jsou stanoveny od 14.00 do 16.30 hodin; výjimečně může ošetřující lékař umožnit návštěvu mimo stanovenou dobu. Návštěvy se v jeden čas mohou účastnit maximálně 2 osoby; návštěvy dětí do 6 let jsou možné pouze se svolením ošetřujícího lékaře. Návštěvy nejsou povoleny u pacientů hospitalizovaných s onemocněním nebo s podezřením na onemocnění covid-19 s výjimkou pacientů v terminálním stádiu. „Apelujeme na všechny návštěvníky, aby svou návštěvu důkladně zvážil,“ uvedl mluvčí nemocnice Adam Fritscher.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line .

Při návštěvě návštěvník vyčká u vstupu na oddělení do příchodu personálu a předloží jeden z těchto dokumentů:

– certifikát o ukončeném očkování proti covid-19, od kterého uplynulo minimálně 14 dní;
– doklad o ukončení izolace laboratorně prokázaného onemocnění covid-19, kdy od prvního – pozitivního PCR nebo antigenního testu neuplynulo více než 90 dní;
– doklad o negativním výsledku PCR nebo antigenního testu, který nesmí být starší než 48 hodin.

Před zahájením návštěvy bude návštěvník dotázán na příznaky onemocnění covid-19 nebo nařízenou karanténu; po dobu návštěvy musí mít nasazený respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu; při vstupu na oddělení a odchodu z oddělení si vydesinfikuje ruce

Přítomnost další osoby při porodu je povolena, musí být splněny tyto podmínky: porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu; bude zamezen kontakt této osoby s ostatními rodičkami; dotyčný se podrobí všem opatřením stanoveným pro návštěvy ve FN Olomouc.