Přihlaste se na výlet do středních Čech

SEZIMOVO ÚSTÍ – Kam vás zavede nejbližší výlet pořádaný Městským střediskem kultury a sportu? Do arboreta a na keramický trh v Kostelci nad Černými Lesy, do muzea v Přerově nad Labem a určitě bude připraveno i několik programových překvapení po cestě. Tak neseďte doma a vydejte se za poznáním i zábavou!

S průvodcem navštívíte arboretum Vysoké školy zemědělské v Kostelci nad Černými Lesy, jehož sbírka dřevin je zaměřena na významné taxony mírného a boreálního pásu severní polokoule. Dřeviny jsou zde uspořádány formou přírodního parku a najdete tu i výstavu čítající více než sto dvacet druhů šišek z celého světa. Druhou zastávkou zde bude velký keramický trh, kde se pokocháte uměleckými skvosty. Architektonickou kulturu středního Polabí vám přiblíží Polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem. V jeho interiérech najdete figuríny, které ilustrují život na polabské vesnici od poloviny 18. století do první poloviny 20. století.

Rezervujte si včas výlet do středočeských měst Kostelce nad Černými Lesy a Přerova nad Labem, protože počet míst je omezen. Odjezd je 29. května v 7 hodin od Spektra v Sezimově Ústí.