Nová ubytovna na obzoru? Radnice je rezolutně PROTI!

Stane se z budovy nová ubytovna?

PŘEROV – Načerno postavenému bytovému domu, v němž by mohla vzniknout ubytovna pro sociálně slabé, chce město Přerov vystavit stopku. Soukromá společnost přebudovala administrativní budovu v bývalém areálu Želatovských kasáren na byty, aniž by vlastnila stavební povolení, a teď vyvolala řízení o dodatečném povolení stavby. Město Přerov se k procesu přihlásilo coby účastník řízení a vyslalo jasný signál, že s dodatečným povolením stavby z několika důvodů nesouhlasí.

„Stavba vznikla nezákonně, bez konzultace s povolujícími či dotčenými orgány.  Obecně je plocha v územním plánu jako smíšená obytná. Nicméně v rámci samosprávy zastáváme názor, že v tuto chvíli vzniká bytový dům v charakteru zástavby, která neposkytuje kvalitní bydlení a svým využíváním se s největší pravděpodobností bude blížit ubytovně, na kterou je stavební uzávěra,“ uvedl vedoucí odboru rozvoje přerovského magistrátu Pavel Gala. Pokud by proces probíhal standardně, město by se s největší pravděpodobností stalo účastníkem řízení a investor by byl samosprávou seznámen s argumenty či obavami.  „Firma si ale vybrala cestu „černé stavby“, stavební úřad obešla a razítka chce získat ex post. Je to nejen nelegální, ale také nemorální,“ konstatoval tajemník magistrátu Petr Mlčoch.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

Zástupci města se obávají, že je za tímto počínáním snaha zlegalizovat stavbu ubytovny, do které by se mohli stahovat potenciální potížisté, s jejichž pobytem na území města má Přerov neblahé zkušenosti. „Je tu poměrně vysoké riziko, že v novém domě budou uzavírat smlouvy sociálně nepřizpůsobivé rodiny, což povede k narušení bezpečnosti a pořádku. Pro nás je prioritou zajištění klidu nejen pro okolí obchodního centra, které se tu nachází, ale i blízkého sídliště Pod hvězdárnou,“ shrnul přerovský primátor Petr Měřínský. Připomněl rovněž, že Přerov dlouhodobě bojuje proti dalším ubytovnám, ať už stavebními uzávěrami, které nedovolují developerům budovat ve vymezených lokalitách nové ubytovny, nebo takzvanou bezdoplatkovou zónou, která zamezuje přílivu nových nájemníků, závislých na dávkách na bydlení.

Konečné slovo v celé kauze „černé stavby“ bude mít stavební úřad.  Jeho úředníci se probírají dokumentací a v nejbližších dnech vydají rozhodnutí, které buď nařídí odstranění nepovolené stavby, nebo ji dodatečně povolí. „V každém případě ale bude následovat za předchozí porušení zákona pokuta,“ předeslal vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí Pavel Juliš.

Přerov má s ubytovnami špatné zkušenosti a dalším zařízením tohoto druhu se brání. Ještě v roce 2013, kdy ve městě kvetl byznys s chudobou, bydlelo v ubytovnách přes 800 lidí, dnes jich tam pobývá okolo dvě stě padesáti.