Připravte se na ucpané město. Šternberk čeká oprava mostu, objízdná trasa je nevhodná

ŠTERNBERK – Kvůli opravě mostu u koupaliště ve Šternberku čekají město dopravní uzavírky. Firma Strabag, která bude opravdu provádět, stanovila harmonogram uzavírek a objížděk, které by však výrazně zkomplikovaly dopravní situaci ve Šternberku. Proto se město vůči stanoveným objížďkám ohradilo, nicméně nikdo prozatím na jeho námitky nebral ohled.

Společnost Strabag bude opravu mostu u koupaliště ve Šternberku provádět ve třech etapách, uzavírky a objízdné trasy stanovila takto:

od 13. června do 11. července

– částečná jednosměrná uzavírka výpadovky na Opavu
– směr od Opavy jede po silnici III/44423 (trať Ecce Homo) dolů

od 11. července do 17. října

– úplná uzavírka výpadovky na Opavu
– doprava je vedena obousměrně po Ecce Homo, ulici Svatoplukové

od 17. října do 22. listopadu

– částečná jednosměrná uzavírka výpadovky na Opavu
– směr od Opavy jede po silnici III/44423 (trať Ecce Homo) dolů

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line .

Přestože s městem Šternberk byl v minulosti projednán způsob opravy za částečné uzavírky, kdy by provoz kolem koupaliště na Opavu a od Opavy probíhal kyvadlově na semafory, nově zhotovitel stanovil úplně jiné uzavírky a objízdné trasy. Město vyslovilo s navrženou objízdnou trasou opakovaně svůj zásadní nesouhlas, odpovědné organizace ale svůj záměr doposud nezměnily. „Vzhledem k závažnosti situace tedy považujeme za nutné upozornit veřejnost na významné dopravní komplikace, které mohou v následujících měsících nastat v lokalitě ulic Jívavské, Svatoplukovy, Opavské a na trati Ecce Homo,“ píše se v tiskové zprávě města.

K uvedenému návrhu město zaslalo investorovi, kterým je Ředitelství silnic a dálnic ČR, zhotoviteli i Krajskému úřadu Olomouckého kraje nesouhlasné stanovisko. K hlavním argumentům patří zejména hustá doprava v tomto úseku, kdy podle sčítání dopravy z roku 2016 tudy projelo 7000 až 11 000 vozidel za den, přičemž velkou část tvoří těžká kamionová doprava. Město dále argumentuje tím, že v letních měsících má koupaliště hlavní sezónu, přičemž objízdná trasa je vedena přímo kolem hlavního vchodu do areálu koupaliště.

Dále vede přímo kolem vchodů do Základní školy Svatoplukova, školní jídelny a školní družiny, i za běžné situace zde ve dnech školní docházky stojí kolona aut rodičů, kteří dováží a odváží děti. Město se také obává, že při takové intenzitě dopravy dojde k poškození tratě Ecce Homo. Jedná se také od citelný zásah do dopravní obslužnosti přilehlých obcí. „Rozhodnutí o uzavírce a objízdné trase může být Krajským úřadem Olomouckého kraje vydáno i přes nesouhlasné stanovisko města Šternberka,“ uvádí na závěr rezignovaně zástupci města.