Na Doubravce se s vervou pustili do oprav silnic a chodníků

PLZEŇ – Správa veřejného statku města Plzně zveřejnila plán oprav komunikací 2021 na území městského obvodu Plzeň 4. Některé práce jsou již dokonce hotové nebo těsně před dokončením. Termíny oprav nejsou závazné a mohou být změněny.

Velké opravy:
Na Dlouhých (Celoplošná oprava vozovky v úseku Masarykova – Družby, úsek s „hnědým asfaltem“. Předpokládaný termín zahájení stavby je 12.7. 2021)

Nad Koupalištěm (nový úsek – Chlumek). Jedná se o celoplošnou opravu vozovky v úseku nad fotbalovým hřištěm až na konec Chlumku. O realizaci akce bude rozhodnuto v 2. polovině roku s ohledem na rozpočet a další akce.

Zábělá (p.č. 1215/1 k.ú. Újezd) – jedná se o celoplošnou opravu vozovky v Zábělé. Část asfaltová, část ze zatravňovacích dlažby. Předpokládaný termín zahájení je 21.6. 2021.

Ostrůvek Zábělská – oprava propadaného dělícího ostrůvku u konečné trolejbusů, dokončení nejpozději 31.8. 2021, zahájení prací?

Mohylová – OK ostrůvek, dělící ostrůvek před mini kruhovým objezdem pro zpomalení dopravy, čekáme na předání PD, realizace 2. polovina roku

Pěšina Bukovec-Chlumek – Chodník podél pole, navazující na pěšinu nad fotbalovým hřištěm a končící na Chlumku. Momentálně v realizaci. Zahájeno 17.5., termín dokončení je 17.6. 2021.

Ostatní opravy většího charakteru:

Oprava přístupových chodníků k BD Na Dlouhých 80 a Pod Švabinami 54 (hotové)

Oprava vozovky Rolnické náměstí (od cesty ke střelnici, podél garáží směr Rolnické náměstí, hotové)

Doplnění zábradlí Potoční ulice (navazuje na realizovanou stavbu, osazeno podél cesty do parku, zvýšení bezpečnosti osob, hotové)

Oprava vozovky V Rolích (celoplošné vyasfaltování vozovky v úseku V Rolích 18A – V Rolích 30), k realizaci dojde na konci tohoto týdne.

Oprava vozovky Staroveská (celoplošné vyasfaltování vozovky v úseku Levandulová až po konec pozemku staroveská 52, oprava bude pokračovat ještě kus po poli (bývá podmáčené, provedeme to patrně ze štěrku nebo z recyklované asfaltové drti). Dokončení nejpozději 31.8. 2021.

Oprava vozovky Pod Lesem – celoplošná oprava živičné vozovky v úseku Hřbitovní – Školní. Dokončení nejpozději 31.8.

Oprava stezky pro pěší Bukovec – jedná se o pěšinu nad fotbalovým hřištěm, podél bývalé železnice, navazující poté na realizovanou pěšinu Bukovec – Chlumek. Celoplošná oprava asfaltového krytu. Termín dokončení 31.8. 2021.

zdroj: Městský obvod Plzeň 4