Podkopná Lhota získá nový úsek silnice a opěrnou zeď, řidiči se musí připravit na uzavírky

Ilustrační foto

ZLÍNSKO – Téměř 250 metrů dlouhý úsek na silnici přes Podkopnou Lhotu na Zlínsku se dočká rekonstrukce. Zároveň se nad místním potokem vystaví nová opěrná zeď. Po dobu stavebních prací se řidiči musí připravit na částečnou i úplnou uzavírku.

Opravovat se bude silnice III/4893, která se rozšíří na 6 metrů. Oboustranně ji ohraničí opěrná zeď nebo zvýšené betonové obruby, podél nichž se položí betonová předlažba. Silnice podél nové opěrné zdi se vybuduje zcela nová, v navazujících úsecích dojde k obnově obrusné vrstvy a sanaci trhlin původní vozovky.

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

Stávající opěrná zeď B v délce 73,3 metru bude kompletně přestavěna. Výstavba nové zdi je v kolizi se stávajícím hospodářským stavením, to se proto odstraní. Na jeho místě vyroste nové parkovací stání a železobetonové schodiště, umožňující přístup na zahradu vlastníka pozemku. U současné opěrné zdi A, dlouhé 72,4 metru, se zřídí nové monolitické železobetonové římsy, která se osadí ocelovým mostním zábradlím.

Zároveň se stavbou obec provede úpravy sjezdů, připojení místních komunikací, přeložky veřejného osvětlení a místního rozhlasu. Vybuduje se i nástupiště autobusových zastávek včetně přístřešku a opěrná zídka z betonové palisády.

Stavební práce by podle předpokladu měly začít na začátku června a skončit 30. listopadu. Po dobu tří měsíců budou probíhat za úplné uzavírky a stejně tak dlouho za částečné uzavírky s provozem řízeným semafory jedním jízdním pruhem. Objízdná trasa vede přes Trnavu, Slušovice, Hrobice a Kašavu. Cena stavby je 19 milionů korun včetně DPH.

Foto: ŘSZK