Černé jezero na Zlatohorsku je domovem zvláště chráněného obojživelníka

Čolek karpatský

ZLATOHORSKO – Při květnovém průzkumu se podařilo ověřit přítomnost zvláště chráněného čolka karpatského na Černém jezeře na Zlatohorsku. Kromě něj byly na lokalitě hojně zastoupeny i další druhy obojživelníků.

Černé jezero na Zlatohorsku je chráněno jako přírodní památka a evropsky významná lokalita. Důvodem ochrany je unikátní biotop, na který je vázán zvláště chráněný čolek karpatský. Jeho přítomnost zde se povedlo ověřit při květnovém průzkumu.Kromě něj byl na lokalitě hojně zastoupen i čolek horský a další druhy obojživelníků, především ropucha obecná.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line .

V Jeseníkách se vyskytují celkem čtyři druhy čolků: čolek horský, čolek karpatský, čolek obecný a čolek velký. Všichni potřebují ke svému rozmnožování vhodné vodní stanoviště – ideálně menší nádrže s vegetací nebo tůně. „Správa CHKOJ tvorbu takových míst podporuje v rámci Programu péče o krajinu,“ uvedla Správa Chráněné krajinné oblasti Jeseníky na sociálních sítích. Tůně neslouží pouze obojživelníkům, ale fungují také jako prostředek pro zadržení vody v krajině a její zásobárna během suchých měsíců.

Čolci horští
Pohled na přírodní památku Černé jezero