Občané se zúčastnili schůzky na kraji na téma Sušická nemocnice

SUŠICE – Na půdě plzeňského kraje se v úterý 25. 5. 2021 uskutečnila schůzka mezi zástupci kraje a města Sušice, za účasti občanů – zástupců OI #PNN (Občanská iniciativa pro naši nemocnici), přípravného výboru referenda a petičního výboru.

Na stole leželo téma budoucnost Sušické nemocnice. Za kraj byly předneseny dvě varianty:

První varianta – Sušickou nemocnici bude i nadále provozovat město za finanční podpory kraje. Pan Karpíšek (ODS) upřesnil, že kraj přispěje v řádech jednotek milionů korun (cca 8-12 mil.), ale nebude přispívat, pokud by se měla destabilizovat péče v okolních nemocnicích. „V analýze od Sefimy se uvádí měsíční ztráta nemocnice 1,5 mil. s výhledem na snižování této ztráty až na 500 tis. měsíčně, což by avizovaný příspěvek kraje zcela reálně pokryl,” dodala hejtmanka Ilona Mauritzová (ODS).

Druhá varianta – Sušická nemocnice přejde pod kraj, konkrétně pod Klatovskou nemocnici a ztratí tak právní subjektivitu. Poskytované služby by kraj navrhl tak, aby personálně nedestabilizoval Klatovskou nemocnici. Kraj není schopen garantovat zajištění lůžkové akutní chirurgie v SN. “V Sušické nemocnici je v současnosti příliš mnoho dohod o pracovní činnosti. Přejde-li Sušická nemocnice pod Klatovskou nemocnici, je třeba vyrovnat mzdové anomálie.” sdělila hejtmanka.  Karpíšek uvedl, že Plzeňský kraj má 2 okresy bez nemocnice, Plzeň sever a Tachovsko, a i v těchto okresech je péče zajištěná dostatečně s dojezdovou vzdáleností do nejbližší nemocnice do 1 hodiny. Výhody života na venkově shledává jako vyvážené touto nevýhodou tj. sníženou dostupnosti zdravotnické péče.

Zuzana Hrabá, iniciátorka petic za obnovu provozu v Sušické nemocnici říká, že považuje poskytování chirurgického lůžkového oddělení za jednu ze základních péčí, které by měla Sušická nemocnice poskytovat. „Dokud stále trvají smlouvy s pojišťovnami, lze chirurgii nastartovat, ale pouze za podmínky, že musí chtít pan ředitel a především valná hromada (rada města). V této pandemické době se ukázalo, že Sušická nemocnice s akutní lůžkovou péčí má strategické místo na Šumavě a byla velmi využita,“ dodala Hrabá. Lůžková chirurgie v nemocnici chybí od podzimu loňského roku, kdy rada města odvolala jednatele Václava Radu a Pavla Haise (Piráti). Za důležité Hrabá považuje začlenit Sušickou nemocnici do sítě urgentních příjmů v Plzeňském kraji a tím zajistit dostupnost akutní lůžkové péče pro celý region střední Šumavy.

Paní hejtmanka uvedla, že referendum zcela respektuje a aktivitu občanů vnímá pozitivně. Dále uvádí, že pro kraj výsledek referenda sice není nijak zavazující, nicméně jeho výsledek bude brán jako poradní hlas. „Máme jasný signál, že referendum má význam. Radním plzeňského kraje bude výsledek referenda vodítkem k následujícím krokům i s ohledem na závaznost pro zastupitelstvo města Sušice,“ řekl Jan Janda za přípravný výbor. „V první otázce referenda jsou požadavky jasně sděleny. Není možné nechat situaci kolem sušické nemocnice bez jasného požadavku občanů města. Nezapomínejme, že nejde jen o místní voliče, ale i o občany okolních obcí, kteří se v referendu vyjádřit nebudou moci.“ dodal.

Jan Pelech doplnil, že v referendu jim jde především o to, aby se k otázce dostupnosti zdravotní péče mohli vyjádřit sami občané, protože jich se tato situace dotýká především. „Jakkoli chápeme, že zajištění celého rozsahu péče, který byl v Sušici od 2020, je náročné po finanční i personální stránce, věříme, že je možné. Bývalí jednatelé lékaře přivést dokázali a tuto péči v souladu s usnesením zastupitelstva z 12/2019 provozovali. Současný pan jednatel nikoliv a většina valné hromady resp. rady města jej ve své nečinnosti v tomto ohledu bohužel podporuje,“ řekl.

Starosta Sušice Petr Mottl (ODS) uvedl, že preferuje jako provozovatele nemocnice kraj. „Za mě je systémovější i férovější varianta provozování nemocnice Plzeňským krajem formou klasického pronájmu za nějakou symbolickou cenu. Dokážu si představit i závazek města jako vlastníka areálu na budoucí rozvoj, údržbu a vybavení nemocnice,” doplnil starosta.

Občanská iniciativa má opačný názor. „Dlouhodobě požadujeme vícezdrojový model provozování městské nemocnice se spoluúčastí okolních obcí a Plzeňského kraje,“ uvádí Lukáš Potužák za OI #PNN. „S dosavadním vývojem situace nemůžeme být spokojeni. Město Sušice pod současným vedením (ODS, ANO, Piráti), ani Plzeňský kraj (ODS, Piráti) nejsou ochotni se přihlásit k závazku udržet rozsah péče v doporučeném formátu tří akutních lůžkových oddělení (včetně chirurgie) z prosince 2019. Nepočítá se ani s přístrojem počítačové tomografie (CT). Sušická nemocnice je pro mnohé aktéry vnímána jako konkurence a hrozba pro okolní nemocnice provozované krajskými holdingy. Z našeho pohledu se jedná o krok vedoucí k úpadku kvality života v regionu s 45 tis. obyvatel a hazardováním s dostupností zdravotní péče, která může v důsledku vést i ke zbytečnému utrpení. Rozhodně si nemůžeme dovolit stejný scénář jako na Tachovsku, které bylo během jednání zmiňováno. Podmínky dostupnosti péče jsou totiž na Sušicku ještě komplikovanější.“ dodává Lukáš Potužák.

Současný jednatel pan Vlček uvedl, že nemocnice disponuje lékaři na hlavní pracovní poměr ve všech klíčových odděleních. Na otázku, zda chirurgii nepovažuje za klíčové oddělení, když podle aktualizované smlouvy s pojišťovnou tam v současnosti není žádný lékař, odvětil, že on je pouze výkonnou mocí a že záleží na rozhodnutí města a kraje.

Miloslav Sova za občanskou iniciativu požaduje, aby vedení města na nejbližším zastupitelstvu okamžitě vyhlásilo výběrové řízení na nového ředitele, který bude mít jasný cíl. Doporučuje okamžitě sehnat dostatečný počet lékařů, kteří umožní zachování všech dosavadních smluv s pojišťovnami v současném rozsahu. „Informace prezentované starostou, že nemocnice stojí město 60 milionů ročně je zavádějící. Jedná se totiž o částku sečtenou ze dvou rozpočtů města. Konkrétně, příspěvek 22 mil. korun pocházel z jednoho 300 milionového rozpočtu za rok 2019 a příspěvek 17+20 mil. z druhého 300 mil. rozpočtu za rok 2020,“ dodává Sova.

Pokud se nepodaří chirurgické lůžkové oddělení obnovit, hrozí omezení chirurgické nonstop ambulance a do budoucna i zavření dalších oddělení jako je interna a jednotka intenzivní péče. Tím Sušická nemocnice ztratí statut akutní nemocnice.