Přerov přispívá na Bečvu, Svaz zřídil transparentní účet

Obnova života v Bečvě bude stát hodně peněz

PŘEROV – Na likvidaci škod po ekologické havárii, která vloni na podzim postihla Bečvu, dostanou rybáři od Přerova sto tisíc korun. Rozhodli o tom radní města. Dvě stě tisíc už přislíbil Olomoucký kraj a podílí se i jiná města.

Zatímco se tři čtvrtě roku pátrá po pachateli největší ekologické katastrofy na moravských tocích, rybáři se musejí potýkat s důsledky. „Odhad škod jen na rybí obsádce, včetně nákladů na likvidaci uhynulých ryb, jde do milionů korun. Víme, že naše podpora není závratná, ale rybářům zcela jistě pomůže,“ konstatovala náměstkyně přerovského primátora Hana Mazochová.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

Rybáři souhlasili s tím, že podmínkou čerpání peněz z kasy města je zajištění spoluúčasti ve výši 30 procent. Z jejich zdrojů tedy půjde do opatření 33 tisíc korun. „Byli obeznámeni i s tím, že peníze dostanou na opatření, která realizovali nebo budou realizovat v letošním roce. Město jim nemůže zpětně hradit to, co už dělali vloni,“ podotkla vedoucí Kanceláře primátora Daniela Novotná.

S obdobnou pomocí přispěchala na pomoc Českému rybářskému svazu i další města – konkrétně Zlín, Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm a Lipník nad Bečvou. Rybáři také založili transparentní účet, kam mohou drobní dárci, firmy a spolky posílat příspěvky na pokrytí vzniklých škod.

“Pro náš územní svaz je to také ztráta citová, neboť při péči o toky využíváme lidských zdrojů bez nároku na finanční ohodnocení, při plnění zákonných povinností produkujeme rybí násady vlastními silami, s cílem vytvořit vhodné podmínky pro výskyt, zdárný vývoj a udržení jednotlivých rybích druhů. Snažíme se zachovat vyváženou věkovou i druhovou skladbu a strukturu rybích společenstev, s důrazem na podporu původní a přirozené rybí obsádky. Jelikož dosavadní odhad škod jen na rybí obsádce, včetně našich nákladů na likvidaci uhynulých ryb, jdou již dnes do desítek miliónů korun, obrací se výbor našeho územního svazu na všechny, kdo mohou přispět jakoukoliv finanční částkou s prosbou o pomoc. Vaše finanční dary lze zasílat na náš transparentní účet u Raiffaisenbank 35036038/5500. Veškeré finanční prostředky na tomto účtu budou čerpány výhradně na pokrytí vzniklých škod na řece Bečvě. Pohyby na transparentním účtu jsou všem přístupné zde. Případným dárcům předem děkujeme,“ sdělil předseda Českéhorybářského svazu, Pavel Kocián.