V soutěži Rok života v obcích Kraje Vysočina zvítězily Křivánky, hlavní cenu veřejnosti má Dlouhé

Foto: Kraj Vysočina

KRAJ VYSOČINA – Do soutěže se letos přihlásilo 23 malých obcí do 1500 obyvatel. Odborná porota vyhlásila jako vítěze Křivánky, veřejnost dala díky zajímavým aktivitám v obci nejvíce hlasů Dlouhé.

Nová soutěž, kterou vyhlásil kraj letos v únoru, nahradila alespoň částečně už druhý rok zrušenou oblíbenou soutěž Vesnice roku. O vítězi opět rozhodovala jak porota, tak zájemci z řad veřejnosti. „Odborná porota vysoce ocenila výčet pestrých a originálních aktivit vedení obce Křižánky, které se navíc v době covidové pandemie podařilo jako úplně první malé obci v České republice dosáhnout kategorie A v realizaci místní Agendy 21 (MA21),“ uvedla náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Hana Hajnová.

Staňte se členy FB skupiny Život v kraji Vysočina a žádná zpráva vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line  

Ceny veřejnosti:

3. místo – městys Dolní Cerekev (1275 obyvatel), počet hlasů: 4 917, dar Kraje Vysočina ve výši 30 000 korun

Občané označovali poštovní schránky vzkazem “roušky máme“, aby se roušky dostaly k těm, kteří je potřebují; děti ze školní družiny rozmístily o adventu na veřejných místech 50 andělů s povzbudivými vzkazy pro občany; on-line rozsvícení vánočního stromu doprovodil rozhlas, kde hrál sestřih příspěvků od obyvatel; tradiční komunikační prostředky doplnil videomagazín; obec zintenzivnila třídění a množství komunálních odpadů meziročně pokleslo.

2. místo – obec Osová Bítýška (915 obyvatel), počet hlasů: 5 020, dar Kraje Vysočina ve výši 40 000 korun

S informováním občanů pomohl nově nainstalovaný bezdrátový rozhlas; jedna z místních čtyřiceti švadlenek, které šily roušky, vytvořila symbolický dárek s výšivkou pro novorozence namísto tradičního obřadu vítání občánků; s budováním nových mokřadních tůní vypomohla místní stavební firma; učitelům byly k notebookům zajištěny Pen Tablety pro moderní online výuku; společnými silami se zrodil nápad velkého adventního věnce na návsi, o jehož světla se dobrovolně starali sami občané; mše byly vysílány online; v obci byla zřízena zásilkovna.

1. místo – obec Dlouhé (255 obyvatel), počet hlasů: 6 019, dar Kraje Vysočina ve výši 50 000 korun

Tradiční akce nahradily inovované verze, např. hrkání z rozhlasu a pojízdné peklo; obec nabídla prostory i osobní pomoc při výrobě ochranných štítů a hradila materiál na výrobu prvních 3000 kusů; dětem byl umožněn tisk výukových materiálů pro online výuku; po přívalových deštích místní hasiči a mladí pomohli během 14 dnů opakovaně uklidit obec; pro věřící občany byly před Velikonoci do kapličky dodány posvěcené kočičky, které si mohli odnést; na stránkách obce byly zveřejňovány informace o kompenzacích pro podnikatele, obec nabízela pomoc při vyplňování tiskopisů.

Ceny odborné komise:

3. místo – obec Jiřice (862 obyvatel), počet bodů: 205, dar Kraje Vysočina ve výši 30 000 korun

Děti místní základní a mateřské školy malovaly obrázky pro klienty Domova pro seniory; místní parta BBT Jiřice uspořádala charitativní cyklistickou vyjížďku pro rodiny s dětmi; na léčbu Natálky s DG cystická fibróza se vybralo 32.000 korun; pracovníci místní firmy vysázeli zdarma v obecním lese 15 tisíc nových stromků, dalších 5 tisíc stromků vysázeli členové spolků; obec podnikatelským objektům v průmyslové zóně zajistila připojení na veřejný vodovod a kanalizaci a připravila jejich připojení na vysokorychlostní internet; do rekonstruované budovy obecního úřadu přibylo kadeřnictví a nová knihovna s internetem.

2. místo – obec Lípa (1084 obyvatel), počet bodů: 212, dar Kraje Vysočina ve výši 40 000 korun

Ani Covid nezastavil spolkový život v obci – všech akcí se za rok zúčastnilo několik tisíc osob a obec proinvestovala v projektech více jak 23 milionů korun; díky spolupráci s místní zemědělskou firmou bylo zajištěno vaření pro seniory a rozvozy obědů zdarma do všech místních částí, nikdo z obyvatel nestrádal a místní mohli také využít i mlékomat a prodejnu „Ze Dvora“, kde jsou nabízeny regionální produkty; rodinné centrum Tiliánek poskytovalo zdarma konzultace v oblasti sociálně-právního poradenství a finančního poradenství; občanům byly na 544 telefonních čísel rozesílány obecní SMS zprávy; obec touto formou rozesílala i nabídky místních podnikatelů.

1. místo – obec Křižánky (361 obyvatel), počet bodů: 215, dar Kraje Vysočina ve výši 50 000 korun

Obecní úřad zajistil výrobu dezinfekce dle receptury WHO (chemikálie darovali podnikatelé); pro starší obyvatele obec zajistila mimo jiné i vitamínovou kúru; zvýšenou pozornost věnovala obec dezinfekci veřejných prostor a zakoupila generátor ozónu; seniorům a občanům se zájmem o očkování byla zajištěna pomoc sociální pracovnice obce a k dispozici byla i doprava obecním elektromobilem; univerzita třetího věku přešla do online formy; díky výzvě Babičko, dědečku vypravuj a nabídce telefonických rozhovorů ze strany personálu školy se dařilo držet seniory v duševní pohodě; pro žáky základních škol poskytl obecní úřad zdarma tisk učebních materiálů; projekt lokální měny byl doplněn o aktualizovaný katalog podnikatelů, u kterých lze měnou platit; byl dokončen pilotní projekt ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí na ověření lokální koncepce sociálního bydlení; obec dosáhla nejvyšší kategorie A v realizaci MA21 jako první malá obec v České republice.