Kompost dává živiny a humus

Zbavit se organických zbytků ze zahrady či kuchyně nemusí znamenat, že skončí v komunálním odpadu. Takový bioodpad tak totiž doputuje na skládku nebo do spalovny, a přitom mohl sloužit dál. Některé radnice a obecní úřady poskytují obyvatelům k dispozici plastové kompostéry, čímž se objem komunálního odpadu daří snižovat. Založit si vlastní kompostér, který sám recykluje odpad na cenné organické hnojivo, přitom můžeme třeba přímo v kuchyni.

Bioodpad je jediným odpadem, který umíme sami v domácích podmínkách recyklovat, a získávat humus, který vracíme opět do půdy ve formě hnojiva obsahujícího organické minerální látky. Abychom toho docílili rychleji než samovolně v přírodě, používáme kompostéry. V těchto „zařízeních“ jsou při dostatečné vlhkosti a teplotě organické zbytky rozkládány živými organismy, které se jimi živí.  Jsou to především houby, aktinomycety, řasy, kvasinky, bakterie, roztoči, červi, chvostoskoci a mnoho dalších drobných živočichů. Současně s rozkladem se mění struktura kompostovaného materiálu až na kyprou zeminu.

Žížaly to umí rychleji

Při založení kompostu je nutné zvážit, kde chceme kompostovat, co lze kompostovat a jaké množství organického materiálu budeme zpracovávat. Vždy je nutné dbát na dodržení základních pravidel kompostování. V domácnosti se na zpracování zbytků z kuchyně a zahrady nejčastěji používají kompostéry vyrobené ze dřeva, plastu, pletiva nebo kompostovací jámy, kam se bioodpad ukládá.

Kompostovat je ale možné i přímo v bytě – pomocí vermikompostéru, ve kterém odpad rychle zpracovávají kalifornské žížaly. Ty mají obří apetit a ve speciálním kompostéru žijí. Jeho nádoba se skládá z jímky na tzv. žížalí čaj a několika vzájemně prostupných pater nad jímkou, kde se z bio odpadu stává kompost. Vermikompostér je uzavřený víkem s otvory, kudy může do nádob proudit vzduch, a ačkoli v něm probíhá rozklad bioodpadu, vůbec nezapáchá.

CO DO KOMPOSTU PATŘÍ:

  • zbytky zeleniny a ovoce (slupky, okrojky, zvadlé listy)
  • čajové sáčky a vyluhovaný čaj (u sáčků dejte pozor na materiál a případnou kovovou sponku)
  • kávová sedlina (přiláká žížaly, které si na ní rády pochutnají)
  • piliny, dřevní štěpka, kůra
  • vaječné skořápky drcené
  • čerstvě posečenou trávu a spadané listí
  • znečištěný papír (papírové ubrousky, utěrky a kapesníky)
  • lepenka a čistý starý papír
  • popel ze dřeva
  • sláma, podestýlka vašeho býložravého mazlíčka, kočkolit