Archeologický průzkum dálnice je u konce, předčil veškerá očekávání

K nejstarším nálezům na úseku dálnice patří eneolitická šipka. Foto: ŘSD

UHERSKOHRADIŠŤSKO – Mimořádně úspěšný, ale nesmírně náročný. Tak hodnotí právě ukončený záchranný výzkum archeologové, kteří v uplynulých pěti měsících pracovali na úseku připravované dálnice D55 z Babic do Starého Města. Stavební práce tak mohou naplno začít.

Na 8,5 kilometrech odborníci objevili přes 200 archeologických situací, které reprezentují průřez celým pravěkem. „Nejstarší nálezy jsou 7 tisíc let staré a pocházejí z období neolitu. Úplně nejstarší je žárové pohřebiště z období pozdního neolitu a štípaná industrie, a to šipka z období eneolitu. Máme také nálezy z dalších období, například žárové hroby z doby bronzové z období lužických popelnicových polí, 1250 až 1000 let před naším letopočtem, laténské chaty z doby železné, 480 až 30 let před naším letopočtem, a keramiku z období Velké Moravy, 800 až 950 našeho letopočtu,“ přiblížil archeolog Ladislav Kaiser.

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

Archeologové velký počet nálezů předpokládali, skutečnost však předčila veškerá očekávání. „Už původní predikce hovořila o bohatém nalezišti. Nicméně i tuto predikci reálná situace výrazně překonala, jak množstvím nalezených objektů, tak množstvím materiálu,“ potvrdil vedoucí archeologického výzkumu Jan Vízner.

Náročný výzkum prověřil schopnosti archeologů, pracovat totiž museli v klimaticky nevhodných až extrémních podmínkách. „Práce jsme zahájili na začátku ledna a letošní zima skutečně předvedla, co umí. Ani deštivé jaro nebylo k naší práci příliš příznivé. Přesto jsme dokázali dodržet termíny a dát archeologii všechno, co si žádala,“ zhodnotil Jan Vízner.

Řidiči se tudy poprvé projedou za tři roky

S ukončením záchranného výzkumu mohou na budoucí dálnici vjet stavební stroje. Budovat se tu bude 8,5 kilometru dlouhý úsek s 18 mosty, 3 mimoúrovňovými křižovatkami a 2 protihlukovými stěnami o délce dvou kilometrů. Hotovo by mělo být v roce 2024.

Ve stejném roce plánuje Ředitelství silnic a dálnic dokončit práce v sousedním navazujícím úseku dálnice D55 ze Starého Města do Moravského Písku. „Už aby to bylo. Aktuální dvoupruhové uspořádání silnice I/55, po kterém je nyní veden veškerý provoz, již není kapacitně dostačující. Silnice I/55 navíc prochází zastavěným územím obcí, takže vybudování D55 v nové trase přispěje ke zvýšení bezpečnosti obyvatel,“ dodal ředitel zlínské pobočky ŘSD Karel Chudárek.