Na Palackého se vrací stromy

ilustrační foto

PROSTĚJOV – Každé kácení vzrostlých stromů budí velkou dávku emocí. Patrně nikomu z dotčených orgánů není příjemné rozhodnout o tom, že se bude kácet. Naopak velmi povzbudivé je slyšet, že se dočkáme náhrady a bude se i sázet.

Před časem byly vykáceny dřeviny kolem zděného ohrazení hřiště za ZŠ v Palackého ulici. Vykácení jehličnanů bylo nutné pro stavbu oplocení. Stromy na východní straně totiž prorůstaly přes stávající zídku a na západní straně již svým vzrůstem zasahovaly do sportoviště – běžecké dráhy.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

„Město zvažovalo v dané lokalitě vysadit alespoň malou náhradu. Nabízela se zelená plocha, která by byla provedena ze štěrkohlíny a zatravněná. Do této plochy jsou však umístěny vsakovací šachty, do kterých je svedeno odvodnění sportovních ploch vybudovaných v roce 2015 a stávající dešťová kanalizace. Plocha slouží k volnému pohybu dětí při hodinách tělesné výchovy, takže tento záměr musel být změněn,“ vysvětluje 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil.

Určitou možností se tak následně jevila keřovitá náhradní výsadba v prostoru za oplocením, což by však nebylo dostačující v požadované náhradní výsadbě za pokácené stromy a také údržba by byla problematická.

„Mohu nyní potvrdit, že se nakonec podařilo dojednat vysazení stromů přímo v této lokalitě. Nebylo to jednoduché, vzhledem k prostorovému omezení. Konkrétně tedy budou na podzim letošního roku vysazeny 4 štíhlé habry s úzkou formou koruny a do prostoru mezi sportovní plochou, sousedními objekty a oplocením z ulice Knihařská bude vysazen jeden solitérní strom, červenolistý javor. Jsem velmi ráda, že se náhradní výsadba uskuteční přímo v této lokalitě,“ dodala náměstkyně primátora Milada Sokolová.