Oprava dvou mostů u Benešova zahájí 2. června. Jaké komplikace přinese řidičům?

Foto: ŘSD

BENEŠOV – Ve středu 2.6. 2021 se zahajují souběžné práce na 2 mostech na silnici I/3 u Benešova. Pracovat se bude na mostě přes silnici II/106 na Týnec nad Sázavou a přes silnici III/10614 v ulici Konopišťská.

Po dobu stavby bude provoz na převáděné komunikaci I/3 i na podjízdných komunikacích zachován. Pro provádění provizorního zajištění křídel obou mostních objektů bude nutné provést dočasná dopravní opatření na komunikacích pod mosty. Ty budou spočívat v uzavření jednoho jízdního pruhu a kyvadlovým vedením provozu volným jízdním pruhem.

Na silnici II/106 bude provozu řízen světelnou signalizací. Současně bude uzavřena výjezdová větve ze silnice I/3 do Benešova a Týnec nad Sázavou ze směru od Tábora. Na silnici III/10614 v Konopišťské ulici bude kyvadlový provoz upraven dopravním značením.

Oba mosty byly uvedeny do provozu v 2. polovině 30. letech 20. století a v podstatě v původním stavu slouží do dnešní doby. Nejvíce se na jejich stavu podepisuje těžká nákladní doprava na mostech i pod nimi. Aktuální stavebně technický stav mostů byl ohodnocen jako velmi špatný a špatný.

Stavba řeší provizorní zajištění mostních křídel, zajištění spodní stavby (opěr) kotveným obetonováním a sanaci spodního líce nosné konstrukce poškozené nákladní dopravou nerespektující podjízdnou výšku mostů. Údržba obou mostů vyjde na 5,1 mil. Kč bez DPH a hotovo by mělo být za 3 měsíce, tedy začátkem září 2021.

Foto: ŘSD