V Plzni vzniká nový park. První etapu výsadby už má za sebou

PLZEŇ – Začátkem jara tohoto roku bohužel vzalo za své topolové stromořadí v lokalitě U Ježíška. Zdejší vzrostlé stromy již byly v tak špatném stavu, že musely být pokáceny. O této akci jsme vás informovali zde.

Pozitivní zprávou je, že již v květnu na tomto místě bylo vysazeno celkem třicet kusů nových dlouhověkých dřevin v rámci první etapy výsadby budoucího parku U Ježíška. „Stromy jsou důležitou součástí slovanského obvodu, a proto jsem ráda, že je za námi první krok k realizaci budoucího nového parku U Ježíška a to parková výsadba dlouhověkých dřevin. Sázeny byly převážně různé kultivary javoru mléče, střemchy obecné, dubu letního, lípy velkolisté či javoru babyky,“ sdělila Eva Trůková, místostarostka městského obvodu Plzeň 2 – Slovany. „V parku u Ježíška se pracuje s celým prostorem. Cíleně se tvoří nová kompozice tak, aby se zde vegetace volně „přelévala“ a vznikly dálkové průhledy na místní architektonické skvosty, například na skalnatý ostroh s kostelem sv. Mikuláše,“ doplnila Nina Myslíková z odboru životního prostředí.

V rámci výsadby dřevin zadal odbor životního prostředí také nátěr kmenů a pokládku mulčovaných výsadbových míst se speciálním rezervoárem, který drží závlahovou vodu u kořenů a brání rozhrabávání mulče.

Zdroj: Městský obvod Plzeň 2-Slovany