Do mateřinek v Kladně nastoupí v září o 43 dětí více. A mohlo to být ještě lepší!

Ilustrační foto: Pexels

KLADNO – Po prázdninách zahájí předškolní přípravu v kladenských školkách o 43 nových dětí více než v předchozím roce. Zápisy do mateřských škol se v květnu konaly už druhým rokem bez osobní účasti dětí i zákonných zástupců kvůli koronavirové situaci.

„I přes distanční formu proběhly zápisy v pořádku, celkem jich proběhlo 1092. Jako každý rok se ale některé přihlášky dublovaly a rodiče dítě přihlásili do více školek najednou. „Takových případů jsme letos zaznamenaly 300. Jednalo se tedy o 792 skutečných zájemců o předškolní vzdělávání. Celkem 663 jsme mohli vyhovět a od září nastoupí do mateřských škol v Kladně,“ informoval kladenský primátor Milan Volf.

Kladenské děti od 3–6 let našly místo

Přednostně byly přijímány děti z Kladna, a to od tří let do šesti let věku. „Volná kapacita kladenských MŠ byla dostatečná pro umístění všech kladenských předškoláků, čtyřletých a tříletých dětí, včetně dětí z obcí, které mají s městem uzavřenu smlouvu, jako jsou Libochovičky, Zájezd, Pletený Újezd a Makotřasy,“ konstatoval primátor.

85 dvouletých nikoliv

U dvouletých dětí, nebo těch, které dovrší tří let během podzimu, bylo rozhodnuto na základě kapacit jednotlivých zařízení. Vyhláška o předškolním vzdělávání totiž již od loňského školního roku vyžaduje snížení počtu o dvě místa ve třídách za každé dítě mladší tří let. „I přesto se podařilo umístit 30 dvouletých dětí a 58 dvouletých dětí narozených v září a říjnu 2018,“ upozornil Milan Volf. Neumístěno zůstalo 85 kladenských dvouletých a 31 mimokladenských dětí. Dále pak 13 starších dětí, které absolvovaly zápis pouze ve vybrané MŠ a nemají zájem o umístění do jiné školky s volnější kapacitou.

Požár v jedné ze  školek

Na září letošního roku Kladno připravovalo otevření nové školky ve Vrchlického ulici 2338 s kapacitou 72 nových míst, což by umožnilo zapsat v mateřských školách většinu dvouletých dětí, snížit počty dětí ve třídách a bez problému zapisovat děti i v průběhu školního roku. „Přestavbu objektu však zásadně prodloužil požár, který v budově propukl 26. listopadu večer. Jeho příčinou bylo proudové přetížení během rekonstrukčních prací způsobené neodbornou manipulací. otevření nové školky město muselo o rok odložit. První děti tedy školka bude moci přivítat nejspíš až v září 2022.