Stanice Pačejov září novotou. O výzdobu se postaraly místní dětí, podívejte!

KLATOVSKO – Rekonstrukce stanice Pačejov na Klatovsku, která začala v červnu 2019, je téměř u konce. Ta zahrnovala optimalizaci celkem 4,6 kilometru trati, kompletní rekonstrukci zastávky Kovčín a stanice Pačejov.

Díky novému podchodu je i bezbariérová. Ten od včerejška zdobí kresby dětí z místní základní a mateřské školy, které Správa železnic společně se zhotovitelem vybírala z více než 100 návrhů. Výtvarník je pak během dvou dní „přenesl“ na stěny podchodu a šikmých přístupových chodníků.

Staňte se členy FB skupiny Život v Plzeňském kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

V rámci stavby došlo v Pačejově k nahrazení stávajících úrovňových nástupišť novými. Stanice má jedno vnější a jedno jednostranné nástupiště o délce 120 metrů. Před realizací stavby zde musely rychlíky zpomalovat až na 65 km/h, nyní můžou jet i 100 km/h. Odstranění propadu rychlosti přinese zkrácení jízdních dob vlaků na důležité spojnici Českých Budějovic a Plzně. Kromě samotné stanice Pačejov se renovovaly také části obou navazujících dvoukolejných úseků do Horažďovic předměstí a do Nepomuku.

Součástí projektu byla i výstavba dvou nástupišť a přístřešku na zastávce Kovčín. V celém úseku proběhla rekonstrukce trakčního vedení, 4 mostů, 10 propustků a stavba opěrné zdi. Po demolici původního silničního nadjezdu v blízkosti zastávky Kovčín se začíná stavět nový. Rekonstrukcí prochází také výpravní budova, stavební práce budou hotové do konce letošního roku.

Celkové investiční náklady akce činí 1,29 miliardy Kč. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava 2014–2020. „Příspěvek EU může dosáhnout až 809 372 073 korun. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem stavby je Společnost ŽST PAČEJOV tvořená firmami BERGER BOHEMIA (správce společnosti), PORR, COLAS CZ a AŽD Praha,“ uvádí Správa železnic.

Zdroj: Správa železnic