Střecha kostela byla v havarijním stavu, farníci i dotace pomohli k nové

PŘEROV – Kostel sv. Vavřince v Přerově, jehož střecha byla v havarijním stavu, bude mít po třech letech stavebních prací komplet nové zakrytí. Do generální opravy, která přišla na 11 milionů korun, se farníci pustili už v roce 2019. Práce probíhají na etapy a to nejen kvůli finanční, ale i provozní náročnosti.

Římskokatolická farnost Přerov plánuje i letos pokračovat v opravě havarijního stavu střešní krytiny z keramických tašek typu bobrovka, konstrukčních prvků krovu a pozednic nad presbytářem kostela svatého Vavřince, který je evidovanou kulturní památkou.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line .

Celková cena této opravy je vyčíslena na částku 11 miliónů Kč. „Projekt opravy střechy kostela sv. Vavřince je spolufinancován z prostředků Ministerstva kultury ČR – Havarijní fond, Olomouckého kraje z dotačního titulu Obnova kulturních památek, z příspěvku města Přerova a z vlastních zdrojů Římskokatolické farnosti. Děkujeme všem farníkům za všechny příspěvky na opravu kostela, abychom mohli i letos v opravě střechy kostela s Vaší velkou pomocí pokračovat,“ říká správce farnosti.

Na financování se podílí i Město Přerov. Na opravu střešního pláště přispělo v roce 2019 i v roce 2020 město Přerov částkou 350 tisíc korun a radní navrhují, aby stejná suma šla do střechy i v letošní třetí etapě. „Město se k plánované opravě kostela přihlásilo i v roce 2018, kdy farnosti poskytlo 120 tisíc korun. Tato částka tehdy z 60 procent pokryla náklady na projektovou dokumentaci, související s rekonstrukcí,“ vzpomněl primátor města Petr Měřínský.

A protože jde v případě střechy vskutku o nákladnou akci, farnost na ni získala pro letošek také další dotace z veřejných peněz – Ministerstvo kultury přispělo částkou 410 tisíc a z Olomouckého kraje přišlo 200 tisíc. Z církevních zdrojů poputuje letos do střechy této nemovité kulturní památky 897 tisíc korun.

„Zastřešení kostela je provedeno systémem sedlových a zvalbených střech krytých pálenou střešní taškou typu bobrovka,“ konstatoval vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí Pavel Juliš, který zároveň vzpomněl, že součástí střechy je i hranolová dvoupatrová věž, zastřešená cibulí s lucernou a makovicí. Té se ale prozatím oprava netýká.