Dopravní omezení ve Veselí nad Moravou: V pondělí začne stavba kruhových objezdů

zdroj: Město Veselí nad Moravou

HODONÍN – V křížení silnic první třídy I/55 a I/54 ve Veselí nad Moravou se v pondělí 7. června rozbíhá dlouho připravovaná stavba dvou kruhových objezdů. Hlavním investorem je Ředitelství silnic a dálnic.

Stavba, která by měla trvat asi rok je rozdělena do několika etap s různou mírou omezení dopravy. Od pondělí 7. 6. do 28. 6. bude kvůli nutné rekonstrukci vedení plynu zcela uzavřen průjezd ve směru na Moravský Písek. Bude frézována vozovka a vybudovány přeložky sítí v celém profilu komunikace a bude umožněn provoz vozidel ve směru od Moravského Písku pouze po Bartolomějské náměstí. Průjezd všech vozidel mezi Bartolomějským náměstím a centrem města přes řeku Moravu nebude v této etapě stavby možný. Chodcům a cyklistům bude průchod a průjezd umožněn v koridorech vyznačených páskou. Po celou dobu stavby garantuje zhotovitel stavby zajištění přístupu ke všem provozovnám a domům. Nebude však možné zde parkovat. „Prosíme všechny, kdo nezbytně nutně nemusí do centra města automobilem, aby se této cestě vyhnuli,“ uvedlo město na webu. Osobní automobily mají vedenou objízdnou trasu po místních komunikacích. Kvůli nesouhlasu SÚS Zlínského kraje nebylo možné odklonit kamiony ze stavby. Ty budou muset projíždět stavbou a jejich provoz bude řízen třemi semafory. Ve Strážnici, Bzenci, Moravském Písku, Uherském Ostrohu a V Blatnici budou umístěny informativní dopravní značky upozorňující na omezený průjezd přes Veselí.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihomoravském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

Po dobu stavby bude umožněno výlučně osobním automobilům používat také cestu mezi Blatnicí a Milokoštěm. Chodci a cyklisté by se této trase po dobu stavby měli vyhnout. Přes Železárny je i nadále umožněn průjezd pouze osobním vozidlům do 3,5 tuny. Stejné omezené platí také na místních komunikacích od Billy směrem do Milokoště a na Hutníku. V případě dotazů ohledně dopravní obslužnosti po dobu stavby je možné se obracet telefonní linku Městské policie 518 670 282.