SKANDÁLNÍ! Exekutor v horách načerno bagruje přehradu. Úřady mu jdou na ruku

STAROMĚSTSKO – Krajská organizace Strany zelených upozornila na kauzu nelegální stavby přehrady k zasněžování v lyžařském středisku Paprsek na Staroměstsku v Rychlebských horách. Již dlouhé měsíce se zde načerno bagruje soukromá přehrada, stavba devastuje ohrožené druhy a necitlivě zasahuje do místních ekosystémů. Případem se již zabýval Jan Moláček v Deníku N, Strana zelených nyní doplňuje další detaily z místa.

Přehradu určenou k zasněžování zde na dvouhektarové ploše v roce 2019 začal bez povolení bagrovat exekutor Dalimil Mika, jehož rodina přilehlé lyžařské centrum provozuje. Územní plán tu v místní části Velké Vrbno připouštěl dvě drobné nádrže, nikoli jednu velkou. Ani na jejich případné povolení však nechtěl stavebník čekat – zasněžovat hodlal co nejdříve. Rozsáhlým povrchovým odkryvem došlo k nevratnému poškození původních společenstev rostlin a živočichů, včetně kriticky ohrožených, a celkové ekologické i estetické degradaci místa.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line .

Dodatečně si pak Mika obstaral schválení z Městského úřadu v Šumperku. „Podle šumperských úředníků nelze jednoznačně zjistit, zda investor poškodil krajinu, protože není znám stav lokality před započetím prací. Možná by se mohli podívat na fotografie z vybagrovaného potoka, nivy, louky a přilehlého lesíka. Nebyl to potok sám, kdo provedl dvouhektarový odkryv a zapomněl zdokumentovat původní stav. Takhle se u nás na horách dělá byznys,“ říká k tomu člen šumperských Zelených Radek Ocelák. „Současné dění kolem sjezdovky ohrožuje jinak dobrou pověst Chaty Paprsek, která je významným a oblíbeným bodem běžkařských tras,” dodává jesenický zelený radní Lukáš Morávek.

Kontrolní mechanismy selhaly. Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) pouze udělila stotisícovou pokutu stavebníkovi Mikovi jako fyzické osobě. Nevyužila svých zákonných pravomocí k zastavení ničivé činnosti, nevymáhala podle zákona navrácení do původního stavu ani náhradu reálné ekologické škody. Spokojila se s naprosto nedostatečným, dodatečně předloženým expertním posudkem. Ten v rozporu s nálezovou databází chráněných druhů „orientačně“ shledal, že se v lokalitě žádné ohrožené druhy nevyskytují.

„V poslední době bohužel kolem působení ČIŽP přibývá kontroverzí. K jejímu kritizovanému postupu v souvislosti s otravou Bečvy a nečinnosti při destrukci přírodní památky v lokalitě Na Plachtě v Hradci Králové se nyní přidává kauza Paprsek, kde inspekce pouze udělila pokutu, která je pro stavebníka snadno stravitelná a ve srovnání s mírou zásahu do horské krajiny je naprosto směšná,” upozorňuje spolupředseda krajských Zelených Daniel Řezníček. V podobných případech by měl být však bez pochyby použit zákon 167/2008 o předcházení ekologické újmě a o její nápravě. V tom je možné i fyzické osobě uložit, aby ekologickou újmu nahradila, a pokud tak neučiní, uložit pokutu až 5 milionů.

Deník N upozornil také na skutečnost, že zde Mika zřejmě porušil i zákon, který exekutorům zakazuje podnikat v jiných oborech. Zmínil též exekutorovy vazby na Jaroslava Faltýnka, mocenskou dvojku hnutí ANO 2011. Krajská spolupředsedkyně Zelených Hana Vacková k tomu říká: „Exekutoři, kteří by měli být prodlouženou rukou spravedlnosti, jsou už tak v naší společnosti vnímání jako symbol pravého opaku. Pokud jeden z nich navíc vědomě porušuje předpisy a provádí nelegální stavební zásahy v úplně jiné oblasti, ještě to zhoršuje celkový dojem. Je neskutečně demoralizující pro celou společnost, když si někteří vyvolení mohou bez schválení uskutečnit stavbu takového rozsahu a ještě ji za součinnosti úřadů dodatečně legalizovat.“

Nejnovější úřední vývoj dává alespoň drobnou naději. Ministerstvo životního prostředí se kriticky vyjádřilo k činnosti Inspekce a olomoucký krajský úřad na jeho podnět zrušil šumperské rozhodnutí. Přehradní nádrž se tak znovu dostala do fáze černé stavby. Jenže tam už v minulosti byla dvakrát a pokaždé se jaksi podařilo ji na úřadech zlegalizovat, navíc nové rozhodnutí není pravomocné. V nejnovějším požadavku na posudek EIA se pak podle některých už rovnou umetá cestička pro brzké schválení nádrže.

Načerno nebo ne, stavebník je zjevně odhodlán svou věc dokončit. Během letošního dubna a května se bagrovalo dál, zasažená plocha je rozšiřována a stanoviště ohrožených druhů jsou zřejmě dále ničena. Těžko říci přesně – žádný další průzkum neprobíhá a prostor byl obehnán dvoumetrovým plotem – pravděpodobně nezákonně (ohrazení části státního lesa, přehrazení potoka). Oplocena je podle našich informací plocha 7 hektarů, bagrováním nebo skládkováním odtěženého materiálu je z toho zasažena asi plocha 4 hektary.

Zábor je rozsáhlý a obsahuje části státního lesa
Nádrž se hloubí…
…a skládkou odtěženého materiálu se devastované území rozšiřuje
Tady někde rostly kriticky ohrožené vratičky
Vratička heřmánkolistá, jeden z kriticky ohrožených druhů v lokalitě Velké Vrbno. Foto z jiné lokality