Společně se to lépe táhne. Přijďte si poslechnout, jak a kde!

PROSTĚJOV, PŘEROV – Olomouc, Prostějov, Přerov. Trojice okresů, která se bude dělit o evropské miliony. Projekt Olomoucké aglomerace – Integrované strategie ITI má velké cíle, které výrazně zlepší kvalitu života nás všech. Chcete vědět, které se budu týkat vašeho regionu?

Olomoucká aglomerace zahrnuje sto sedmdesát čtyři obcí Olomouckého kraje a týká se území o rozloze třetiny kraje, v němž žijí přibližně dvě třetiny obyvatel. „Výhodou Strategie ITI je zejména to, že po schválení seznamu integrovaných projektů, které budou v souladu s jejími cíli a opatřeními, už tyto projekty obvykle nesoutěží v celostátních výzvách, a jejich financování tak může být značně ulehčeno,“ vysvětluje primátor města Olomouce Mirek Žbánek.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

Cílem projektu je zvýšit výkonnost místní ekonomiky, která je jádrem ekonomických aktivit v Olomouckém kraji, zrychlit tempo ekonomického růstu a dorovnat jak mezikrajský průměr České republiky v HDP na obyvatele, tak i v dynamice vzniku a růstu malých a středních podnikatelů. Intervence budou směřovat zejména do podpory inovativních malých a středních firem za účelem jejich růstu a zvýšení inovačního potenciálu, do podpory začínajících podnikatelů, rozvoje kompetencí a motivace pro podnikání.

Bude se investovat do chytrých technologií, aby došlo k maximalizaci přínosů digitalizace pro občany, podniky i samosprávu ve městech i na obcích aglomerace. Peníze půjdou taky do posilování růstu malých a středních podniků, revitalizace brownfields a energetických úspor.

Zajímá vás, jakým směrem se bude území aglomerace, v němž žijete,  ubírat až do roku 2027? A které projekty se konkrétně dotknou vás? Zúčastněte se v úterý 8. června veřejného projednání návrhu Integrované strategie ITI, které se koná v Olomouci, v Hynaisově ulici číslo 10 v Olomouci.