Recepty, žádanky na rehabilitace a poukazy na brýle či jiné zdravotní pomůcky. Jak dlouho platí podle nového?

Ilustrační foto. Zdroj: Pixnio, free image.

Lékař vám vystaví recept na léky, žádanku na rehabilitace nebo poukaz na brýle, berle či jinou zdravotní pomůcku. Doma „papír“ někam odložíte s tím, že není nezbytně nutné hned zítra běžet do lékárny nebo jet na zdravotní středisko, vždyť už tak máte povinností až nad hlavu. Času (a někdy také paměti) se vám nedostává však delší dobu. Když konečně vítězoslavně dorazíte s žádankou na místo určení, dozvíte se, že vám propadla. Na léky, zdravotní pomůcku nebo rehabilitace tím pádem ztrácíte nárok. A problém je na světě. Je tedy bezesporu dobré vědět, jak dlouho platí alespoň základní žádanky. Navíc nedávno došlo k určitým změnám, takže vžité lhůty již platit nemusí.

Elektronické recepty

U lékaře nejčastěji dostanete předpis na léky, v současnosti převážně e-recept. Elektronický recept má až na výjimky platnost 14 kalendářních dnů. Lhůta nezačíná běžet v den jeho vystavení (jak tomu bylo dříve), ale až následující den. Jelikož se jedná o kalendářní dny, je potřeba si uvědomit, že se do lhůty započítávají soboty, neděle i svátky.

Dříve platilo, že recept na antibiotika a antimikrobiální chemoterapeutika platil nejdéle 5 kalendářních dní. Toto ustanovení bylo v r. 2019 zrušeno a zpravidla se i na tyto léky vztahuje 14denní platnost.

Pozor však, pokud dostanete recept s označením „neodkladná péče“ nebo „pohotovost“. Tehdy je platnost receptu de facto pouze jeden den. Přesně řečeno, recept platí nejdéle do konce prvního dne následujícího po dni vystavení receptu lékařem. Je to logické. Pacient s akutním problémem, musí lék začít užívat co nejdříve.

Často se můžete také setkat s tzv. opakovacím receptem, na který si můžete daný lék opakovaně vyzvednout. Ten má platnost 6 měsíců. Lhůta se opět počítá až následující den po jeho vystavení.

Zdravotní pomůcky

U zdravotních pomůcek došlo letos v květnu ke změně, a to k zřetelnému zkrácení lhůty. S účinností od 26. 5. 2021 byla lhůta pro uplatnění poukazu u výdejce zdravotnických prostředků zkrácena z dříve platných 90 dnů na 30 dnů. Pokud tedy dostanete předpis např. na brýle, berle, stahovací punčochy či dekubitní podložku, máte již nově na uplatnění poukazu u výdejce (lékárna, optik, smluvní prodejna zdravotnických pomůcek atd.) pouze jeden měsíc. U poukazů vystavených před zlomovým datem platí stále lhůta 90 dní. V určitých případech může lékař na žádance určit i jinou lhůtu, maximem je však jeden rok. Toto bude třeba aktuální u pacientů, kteří potřebují invalidní vozíček. Jedná se o pomůcku, která bývá řešená na míru, proto jeden měsíc nemusí být dostačující. Je možné dohodnout se s revizním lékařem na prodloužení lhůty.

Rehabilitace

Pokud vám lékař předepíše rehabilitaci na formulář nazvaný „Poukaz na vyšetření/ošetření FT“, je jeho platnost pouze 7 dní. Lidé si mnohdy mylně myslí, že se jedná o 14 dní podobně jako u receptu, a pak jim poukaz propadne. Neznamená to však, že do 7 dnů musíte začít s vlastní rehabilitací. Čekací lhůty bývají většinou delší než jeden týden. Znamená to, že musíte do této lhůty pracoviště kontaktovat a objednat se. Někde je nutné žádanku předat osobně, jinde stačí objednat se telefonicky a žádanku předat až při nástupu na procedury.