V Hrdibořicích se objevily pozůstatky kamen ze 13. století

ilustrační foto

PROSTĚJOVSKO –  Pokládka optického kabelu na internet posloužila jako mikrosondáž pro práci archeologů. V katastru obce Hrdibořice na Prostějovsku byly nalezeny kamnové kachle z 13. století.

Při zemních pracích bylo lokalizováno narušení hned několika archeologických objektů s keramikou náležející do průběhu pokročilého 13. století až závěru 16. století.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

„Před domem č. p. 29 byl v Hrdibořicích byl zachycen větší sídlištní objekt, patrně zemnice, s keramikou doby laténské. K zajímavému objevu došlo i před domem č. p. 9, kde výhozy zeminy překvapivě poskytly také kolekci zlomků pozdně renesančních kamnových kachlů. Bezesporu nejzajímavějším kusem v této kolekci je portrétní kachle s dvojportrétem busty urozeného muže a ženy, vročení končící číslicí 9,“ popsal archeolog Pavel Fojtík.

„Dobře ikonograficky určitelné jsou i zlomky několika kachlů s architektonickými motivy – základní kachle s nikou uzavřenou konchou, dvojicí oken po stranách a rostlinným motivem v pozadí. Obdobné kusy datované do 16. století známe z měst Prostějov a Holešov,“ říká Fojtík.

Ve středomoravském venkovském prostředí jde stále o ne zcela obvyklý a interpretačně zajímavý doklad kachlových kamen, který zřejmě odráží zlepšující se majetkové poměry  a tím i vzrůstající životní úroveň obyvatelstva hanáckých vesnic v raném novověku, kdy došlo také k postupnému stírání rozdílů ve způsobu vytápění obytných prostor ve městech a na vesnici.