Jak na bleskové povodně, extrémní sucho i nežádoucí erozi? Odpověď hledají starostové

Klima v regionu se mění, o tom není pochyb

PROSTĚJOVSKO – Klimatickou změnu bereme vážně, tvrdí obce na Kostelecku. Zdejší mikroregion se odpovědně připravuje na budoucnost a pracuje na adaptační strategii, která cílí na snižování teploty během vln horka, hospodaření s vodou, vodu a sucho v krajině i zastavěných územích obcí, zachytávání srážkové vody a energetické úspory.

Strategie vzniká od listopadu loňského roku a hotova by měla být do konce letošního léta.

„Extrémní výkyvy počasí v posledních letech zasahují stále více také náš mikroregion. Asi nejvíce to vnímáme v podobě sucha a lokálních, bleskových povodní, což jsou dvě strany téže mince. A tyto výkyvy mají dále dopad na kvalitu naší půdy a její erozi. Změny klimatu se projevují se zpožděním, můžeme tedy čekat v následujících letech stupňování problémů,“ vysvětluje Jarmila Stawaritschová, předsedkyně Mikroregionu Kostelecko a starostka obce Čelechovice na Hané.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

Cestu ke zvládnutí situace v Mikroregionu Kostelecko tvoříme spolu s obyvateli a také za pomoci Norských fondů. Se vznikem nové adaptační strategie na klimatickou změnu pomáhá i veřejnost.

Na základě odborných analýz a průzkumu v terénu dochází nejprve k posouzení zranitelnosti celého území vůči změně klimatu. Pak dochází k návrhu opatření. Následně bude mikroregion hledat financování pro naplnění schválených opatření.

„Velký potenciál skýtá oblast mitigačních opatření, která zmírňují změny klimatu. Jde o moderní energetiku, obnovitelné zdroje, energetické úspory. Je to i odpovědném nakládání s odpady v duchu cirkulární ekonomiky. V té odpad není odpadem, ale další surovinou ke zpracování,” ukazuje směr za zpracovatelský tým Jan Závěšický ze společnosti Aqua Force.

Zpracovaná adaptační strategie bude dostupná všem obcím Mikroregionu Kostelecko a ty pak budou konkrétní opatření naplňovat v závislosti na finančních možnostech. Snahou představitelů obcí je spolu s realizačním týmem vytvořit jasný a především realizovatelný plán, který nebude jen ,,šuplíkovým“ dokumentem.