S.O.S., nedostatek krve! Nemocnice AGEL odmění dárce

Chodíte darovat krev?

Prostějov – Prostějovská nemocnice nemá zásoby krve! Přijďte v pondělí 14. června darovat krev a dostanete dárek! Právě na tento den připadá Světový den dárců krve, k němuž se připojují i nemocnice AGEL.

„Světový den dárců krve je určitá forma poděkování všem lidem, kteří pomáhají zachraňovat životy druhých. My jsme vděčni za každého jednoho dárce, a v současné době, kdy je i vlivem pandemie koronaviru dárců zoufalý nedostatek, to platí dvojnásob. Na naše dárce proto určitě nezapomínáme ani o jejich svátku,“ říká vedoucí lékařka hematologicko-transfúzního oddělení Nemocnice AGEL Prostějov, Milena Lukešová.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

Dárek na hematologicko-transfúzním oddělení dostane každý, kdo přijde v pondělí 14. června od 6 do 8 hodin darovat krev. Vítáni jsou přitom všichni pravidelní dárci i prvodárci jakýchkoliv krevních skupin. Pravidelní dárci krve se k darování musejí předem objednat na telefonním čísle 582 315 210 nebo e-mailem na transfuzka@npv.agel.cz, prvodárci se mohou dostavit rovnou, i bez předchozího objednání.

„Aktuálně máme nedostatek dárců všech krevních skupin. Dárci jsou často blokovaní po prodělání nemoci covid-19 , pokud byli v karanténě nebo cestovali do zahraničí. A nemusí jít o exotické destinace. Musíme například dodržovat blokace dárců i při cestování po Evropě, konkrétně po zemích s výskytem západonilské horečky, kdy dárce musíme vyřadit z odběrů na 28 dní od návratu z dané oblasti.

Na webu je proto zveřejněn seznam evropských zemí nebo oblastí, jejichž návštěva je důvodem k dočasnému vyřazení z dárcovství krve,“ vysvětluje Lukešová s tím, že tam zájemci najdou i informace o možnostech dárcovství krve v souvislosti s očkováním proti covid-19. „Máme zveřejněny komplexní informace ohledně darování krve a jejích složek v souvislosti s očkováním proti SARS-CoV-2. Například po aplikaci mRNA vakcin (Pfizer/BioNTech a Moderna) je odklad pouze sedm dnů po každé vakcinační dávce,“ prozrazuje Lukešová.

Situaci na poli dárců krve nyní ztěžuje i fakt, že v nemocnicích aktuálně došlo k ukončení omezení souvisejících s plánovanou operativou, s čímž souvisí zvýšené nároky na spotřebu transfúzních přípravků. Ty přitom mají omezenou délku spotřeby, takže nebylo možné se jimi v uplynulých měsících předzásobit.

Bezpříspěvkovými dárci krve se mohou stát lidé ve věku od 18 do 65 let. Pro darování krve musí být naprosto zdraví. Zda je dárce způsobilý k odběru, posoudí individuálně odborný zdravotnický pracovník přímo na odběrovém místě. Den před odběrem by měl dárce hodně pít, nejíst tučná jídla, nepít alkohol a ráno může lehce posnídat. Výhodou darování krve je přitom v současnosti nejen dobrý pocit z ušlechtilého skutku, ale také možnost čerpat pracovní volno s náhradou mzdy, proplacené jízdné, lékařské vyšetření, vitamíny od zdravotní pojišťovny, občerstvení nebo odpočet ze základu daně z příjmu, a to ve výši 3000 korun za jeden odběr.