Výstavu o významu půdy pro život ještě stihnete!

ČESKÝ KRUMLOV – Jaký má půda význam pro náš život, v jakém je v současné době stavu, jak je využívána a současně poškozována? Velkoformátová výstava s názvem Bez půdy to nepůjde vám odpoví nejen na tyto otázky.

Autoři výstavy, kterými jsou vědci z Ústavu půdní biologie Biologického centra Akademie věd ČR, si dali za cíl upozornit na to, jaký má půda význam pro náš život, v jakém je v současné době stavu, jak je využívána a současně poškozována. „Je zřejmé, že rostoucí lidská populace vyžaduje stále více potravin a že význam a hodnota půdy se budou zvyšovat. Tím, jak člověk půdu využívá pro pěstování plodin, ji zároveň téměř vždy poškozuje. Správným a citlivým hospodařením lze ovšem negativní vlivy omezit, ale způsob zemědělství převažující v České republice i jinde v Evropě a ve světě bohužel způsobuje trvalé poškozování mnoha půdních vlastností,“ tvrdí hlavní autor výstavy Miloslav Šimek.

Přijďte zjistit, kolik je na světě i u nás půdy, v jakém je stavu, nebo jak se za posledních třicet let obměnily pěstované plodiny. Stěžejní informace o půdě vám doplní i příklady z výzkumu českobudějovických půdních biologů. V českokrumlovské Jelení zahradě můžete výstavu Bez půdy to nepůjde navštívit už jen do 14. června!