KORONAVIRUS: Očkování pro samoplátce spuštěno, vybrané vakcíny nebudou podávány osobám mladším 60 let

Zdroj: WikiMedia Commons

Česko – Od dnešní půlnoci se mohou k očkování hlásit i samoplátci, tedy všichni ti, kdo nejsou účastni v systému českého veřejného pojištění. Ministerstvo zdravotnictví zároveň rozhodlo, že dvojici vakcín vyhradí jen pro osoby starší 60 let, a to vzhledem k rizikům vzniku krevních sraženin, které obecně ohrožují právě mladší populaci. Ačkoliv epidemická situace se zdá být v Česku aktuálně velmi dobrá, podle odborníků stále existují lokality, kde by potenciálně mohla vzniknout ohniska nákazy.

Očkování pro samoplátce

Od dnešní půlnoci se mohou k očkování registrovat i samoplátci, tedy např. cizinci, ale také Češi, kteří nejsou účastni systému veřejného zdravotního pojištění. Očkování je ale omezeno na určitá očkovací centra – konkrétně se jedná o 21 vybraných fakultních a krajských nemocnic. Zájemci se mohou registrovat na této webové adrese. Cizinci pak musí vyplnit např. zemi původu, číslo cestovního dokladu a na očkovacím místě jsou povinni předložit doklady např. k trvalému či přechodnému pobytu. Podle informací ministerstva zdravotnictví pak všichni tito zájemci budou očkování vakcínou Pfizer a cena jedné vakcíny byla zastropována na max. 810 Kč.

Dvojice vakcín jen pro osoby 60+

Ministerstvo zdravotnictví zároveň dnes vydalo rozhodnutí, že dvojice vakcín, a to od společností Astra Zeneca a Johnson & Johnson, by mělo být určeno jen osobám nad 60 let. „Toto omezení bylo doporučeno už asi před 3 týdny, důvody jsou poměrně jednoznačné, s velkou mírou jistoty víme, že tyto očkovací látky způsobují tzv. TPS syndrom, tedy krevní sraženiny. Tyto situace jsou velmi vzácné, v ČR k žádnému případu po aplikaci těchto vektorových vakcín nedošlo, ale Česká vakcinologická společnost se snaží být obezřetná – dnes již není potřeba riskovat ani takto vzácné nežádoucí účinky,“ uvedl Daniel Dražan, člen MeSES a také člen výboru České vakcinologické společnosti. Vysvětlil také, že dříve bylo oprávněné těmito látkami očkovat (hrozila nákaza covidem-19 a také riziko těžkého průběhu), nyní je však jiná situace, vakcín je dostatek, panuje také odlišná epidemická situace, tedy zatímco v minulosti výhody převažovaly nad riziky, aktuálně je již možné rizika zcela vyloučit.

Dražan zároveň vysvětlil, že zatím není jasné, jak by měl vypadat režim přeočkování osob, které již za sebou mají vakcinaci kompletní. Ačkoliv potřeba přeočkování dle jeho slov aktuálně není nikde stanovena a vlastně nelze říci, že přeočkování třetí dávkou bude třeba, český stát by na tuto alternativu měl být podle jeho názoru připraven.

Aktuální epidemická situace

Ačkoliv epidemická situace se zdá být v Česku aktuálně velmi klidná a sedmidenní incidence nákazy je na hodnotě 16/100 tis. obyvatel (v této souvislosti je také třeba říci, že hlavní hygienička Svrčinová ještě před nedávnem tvrdila, jak se Česko pod hodnotu 25/100 tis. dostane nejdříve na konci léta…), šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek dnes uvedl, že v Česku je stále cca 8-9 okresů, které by mohly být potenciálním rizikem z hlediska dalšího šíření nákazy. Konkrétně se dle Duška jedná o okresy Český Krumlov, Klatovy, zčásti o České Budějovice, Šumperk a také Vsetín. Zvýšený je výskyt nákazy také v oblasti Jablonce, Liberce a Prachatic. Podle Duška je tak třeba mít se na pozoru z hlediska vzniku možných ohnisek nákazy, na druhou stranu dodal, že letošní situace je vzhledem k faktu, že část populace již onemocnění covid-19 prodělala a další významná část je již naočkovaná, významně odlišná – cca polovina Čechů je totiž již před virem chráněna.