Chodník do lázní v Jeseníku bude. Zpracovává se projekt

JESENÍK – Priessnitzovy léčebné lázně v Jeseníku jsou věhlasnou lázeňskou destinací, do které každoročně míří za čerstvým vzduchem a blahodárnou vodou desetitisíce návštěvníků a pacientů z celého světa. Podél stávající komunikace, která zpřístupňuje lázně Jeseník, však chybí chodník, který by umožnil bezpečný přístup a propojil město, lázně a všechny přilehlé záchytné a turistické body.

Město Jeseník zadalo vypracování studie proveditelnosti umístění chodníku pro pěší podél komunikace ulice Priessnitzova do lázní. Nová trasa je navržena od křižovatky s ulicí Alšova po začátek obytné zóny u křižovatky s ulicí Růžová. Zpřístupňuje i lokální zajímavá místa, jako například památník obětem čarodějnických procesů nebo Géniův pramen. Celková délka navrhovaného chodníku je asi 1300 metrů. Na základě této studie bylo zadáno zpracování projektové dokumentace. „V současnosti byla podána žádost za účelem vydání povolení stavby. V průběhu projekční přípravy bylo nutné vypořádat celou řadu technických, urbanistických a majetkoprávních nesnází,“ uvedli na webu zástupci města. Projekt je řešen maximálně ohleduplně k životnímu prostředí, kdy se počítá s maximální retencí a vsakováním dešťových vod i s bohatou náhradní výsadbou vzrostlé zeleně.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line .