Kontejnery na tříděný odpad se budou v Pardubicích vyvážet častěji

PARDUBICE – Město zareagovalo na zvýšené množství separovatelných složek komunálních odpadů a v součinnosti se svozovou firmou Služby města Pardubic přistupuje ke zvýšení četnosti pravidelných svozů. Ve druhém pololetí letošního roku budou služby v lokalitách, kde jsou obyvatelé ve třídění odpadu nejaktivnější, častěji vyvážet kontejnery na papír, plasty a sklo. Město tak usiluje o to, aby tříděný odpad, který obyvatelé odkládají i v okolí plných popelnic, neznečišťoval a nehyzdil ulice.

„Chceme-li po lidech, aby třídili odpad a šetřili tak životní prostředí, musíme k tomu vytvořit co nejlepší podmínky. Množství odkládaného tříděného odpadu stoupá, důvodem jsou zejména nákupy přes e-shopy. Na mnoha stanovištích se pak před termínem svozu vrší tyto složky odpadu v okolí přeplněných kontejnerů, nebo jej lidé odloží do popelnic na odpad komunální. Proto Služby města od července budou svážet papír, plasty a sklo z lokalit, v nichž bývají kontejnery přeplněny, častěji. Četnost výsypů tak v rámci Pardubic stoupne o téměř 20 procent,“ řekl náměstek primátora zodpovědný za životní prostředí Jan Nadrchal a připustil, že opatření bude mít dopad do městského rozpočtu.

Staňte členy FB skupiny Život v Pardubickém kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.

Za druhé pololetí roku 2021 náklady na svoz separovaného odpadu stoupnou o zhruba 1,2 milionu korun. „Na druhé straně tak zvýšíme standard odpadového hospodářství a vytřídíme více odpadu, který může být recyklován a neskončí na skládce,“ dodal náměstek Nadrchal.

Na stanovištích v následujících měsících přibude ke stávajícím 1545 kontejnerům na třídění zmíněných komodit vzhledem nedostatečným prostorovým možnostem pouze 15 nových kontejnerů. Podstatně se však zvýší četnost jejich vyprazdňování. Zatímco v současné době zajišťují pracovníci Služeb města měsíčně 7968 svozů, od července jich bude o téměř 1,5 tisíce více. Například plasty a papír, které jsou v Pardubicích nejtříděnější komoditou, se budou ve většině lokalit vyvážet třikrát týdně místo dosavadních dvou svozů týdně. U skla dojde ke zkrácení doby mezi svozy ze tří na dva týdny.

Ilustrační foto: Regionální vydavatelství