Olomoučtí radní dali zelenou převodům bytů nájemníkům

OLOMOUC – Řešení mimořádně komplikované právní záležitosti se zhruba čtyřmi stovkami bytů družstev se blíží do finále! Městská rada včera přijala usnesení, kterým zastupitelstvu doporučuje schválit pravidla a podmínky převodů bytů nájemníkům bez dalšího čekání na rozhodnutí soudu. Podmínky vyplývají ze společného stanoviska tří ministerstev a opírají se o závěry znaleckého posudku nadnárodního znaleckého ústavu. Nastavení podmínek, za kterých budou byty spoluvlastněné městem a družstvy převáděny, budou platit pro všechny nájemníky, ať již jsou či nejsou právně zastoupeni.

Problém, který vedení Olomouce i dalších měst řeší už více než rok, se týká vlastnických vztahů u bytů, postavených na začátku milénia v rámci společného projektu za využití státních dotací a soukromého sektoru. Tehdy šlo o projekt za spoluúčasti stavebních firem, nájemníků, města a státu, který se výrazně zkomplikoval v momentě, kdy stavební firmy ohlásily krach a nebýt dodatečné právní i finanční intervence města, vyčíslené v desítkách milionů, projekt by skončil fiaskem. V Olomouci jde o zhruba čtyři stovky bytů, spoluvlastněné městem, Družstvem Jiráskova a Družstvem Jižní.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line .

Zásadním pro převod je otázka určení platnosti původních smluv o smlouvách budoucích, na jejichž základě měly být nyní byty převáděny na dosavadní nájemníky. Město zatím čekalo na závazné rozhodnutí soudu, zda smlouvy o smlouvě budoucí, uzavřené před dvaceti lety, platí, když bohužel vše zatím nasvědčuje tomu, že platné nejsou. O tom, že platnost starých smluv může posoudit jedině soud, hovoří i metodický pokyn tří ministerstev. Soudy doposud o této otázce nerozhodly, a to ani při posledním jednání soudu 28. května.

Vedení města se nyní rozhodlo nadále nečekat a v souladu se stanoviskem ministerstev vnitra, pro místní rozvoj a financí odblokovat složitou a pro nájemníky dotyčných bytů stresující situaci. „Rozhodnutí jsme přijali po obsáhlé diskuzi uvnitř vedení města, po debatách s orgány družstev a po poradách s odbornými konzultanty a právníky i po sérii jednání s nájemníky,“ uvedl primátor Olomouce Mirek Žbánek. Tento krok vyžadoval odvahu a já jsem rád, že převážil ohled na uspokojení nájemníků a že kolegové v městské radě tuto odvahu našli. Nechtěli jsme roky čekat na konečné rozhodnutí soudu, byť by šlo o bezpečnější postup. Věřím, že tento postup odsouhlasí i zastupitelé,“ doplnil náměstek primátora Matouš Pelikán.

Rada tedy doporučuje Zastupitelstvu města Olomouc přijmout záměr postupu převodu bytů ve spoluvlastnictví města a družstev. Pravidla pro převod vycházejí z cenové studie, vypracované znaleckým ústavem Grant Thornton Appraisal services Praha. Cenová studie stanovuje kromě obvyklé ceny bytů i výši doplatku po uplatnění všech myslitelných slev a odchylek dle metodických pokynů ministerstev u jednotlivých bytů. Tento materiál bude spolu s dalšími dokumenty veřejně dostupný na webových stránkách a nájemníci si tak budou moci zjistit kupní cenu a doplatek u každého konkrétního bytu.

Kupní ceny budou výrazně příznivější, než kdyby šlo o běžný prodej bytů, a blíží se podmínkám schváleným v původních smlouvách. Pokud pak zastupitelstvo na konci června tento postup schválí a podpoří jej po změně stanov obou bytových družstev i jejich orgány, mohou se už v létě začít zveřejňovat první záměry převodů a chystat kupní smlouvy na převody bytů. Celková suma doplatku, za níž by měly podle schváleného návrhu být čtyři stovky bytů převedeny, je 26,8 milionu korun, které nájemníci zaplatí nad rámec dosud uhrazených plateb. Z toho Družstvo Jiráskova získá 17,1 milionu korun, Družstvo Jižní 9,7 milionu korun, doplatek statutárnímu městu Olomouc bude nulový. Jednotková cena za metr čtvereční je u Družstva Jižní 1296 korun a u Družstva Jiráskova 1630 korun. Při obvyklé ceně mají dle cenové studie převáděné nemovitosti celkovou hodnotu 863,3 milionu korun.