V Plzeňském kraji ubylo obyvatel. Poklesu nezabránili ani přistěhovalci

Ilustrační fotografie, zdroj: Pixabay

PLZEŇSKÝ KRAJ – Ačkoliv se do Plzeňského kraje za první čtvrtletí 2021 přistěhovalo více lidí, než z něj odešlo, přesto zde počet obyvatel poklesl. Zemřelo zde totiž dvakrát tolik lidí, než se narodilo.

Na základě předběžných výsledků žilo na území Plzeňského kraje k 31. březnu 2021 celkem 590 411 obyvatel, za tři měsíce tak počet obyvatel poklesl o 630 osob. Počet zemřelých byl o 1 454 osob vyšší než narozených. V regionu tak došlo k poklesu počtu obyvatel v šesti okresech ze sedmi. „Nejvíce obyvatel ubylo na Klatovsku (239 osob). Nárůst počtu obyvatel byl zaznamenán pouze v okrese Plzeň-sever (o 156 osob), kdy se na kladném celkovém saldu podílel vyšší počet přistěhovalých. Počet zemřelých zásadně převažoval nad počtem živě narozených jak v celém kraji, tak i ve všech jeho okresech, nejvíce v okrese Plzeň-město (o 411 osob), na Klatovsku (o 255 osob) a Tachovsku (o 211 osob),“ uvádí Lenka Hamouzová z Krajské správy ČSÚ v Plzni.

V kraji se za 1. čtvrtletí 2021 narodilo 1 406 dětí. Zpravidla se rodí více chlapců než děvčat, tentokrát se to potvrdilo v pěti okresech kraje ze sedmi. „Holčičky převažovaly nad chlapci pouze v okresech Plzeň-jih (o 15) a Tachov (o 2). Za stejné období zemřelo v kraji 2 860 mužů a žen, tedy meziročně o 1 167 osob více, (nárůst o 68,9 %). Nejvíce zemřelých bylo ve věku 70–89 let (64,4 %). Mezi zemřelými bylo jedno dítě, které se nedožilo svých prvních narozenin. Kojenecká úmrtnost (0,7 zemřelých do 1 roku na 1 000 živě narozených) byla v kraji nižší než v ČR celkem,“ dále sdělila Lenka Hamouzová. „Do Plzeňského kraje se za tři měsíce od počátku roku 2021 přistěhovalo 2 438 osob, což bylo o 438 osob více než v předchozím roce. Z ostatních krajů v ČR se přistěhovalo 1 041 osob a 1 397 osob ze zahraničí. Za stejné období se z kraje vystěhovalo 1 614 osob (meziročně o 458 více), z toho 56,8 % do ostatních krajů v ČR a 43,2 % do zahraničí,” uzavřela.