Poutavá výstava o vodě v červnu doputuje do Olomouce. Přijďte si prohlédnout působivé fotografie

OLOMOUC – Za dva roky existence putovní výstavy Voda a civilizace si ji v českých a moravských městech prohlédl více než milion lidí. Od 24. června ji budou moci zhlédnout i Olomoučané a návštěvníci Olomouce, a to přímo na Horním náměstí. Výstava bude přístupná zcela zdarma a na velkoformátových panelech ukáže klíčový význam životodárné tekutiny.

Diváci si budou moci prohlédnout fotografie pocházející od Austrálie přes Evropu a Afriku až po Grónsko a Ameriku, a to včetně zajímavých záběrů z Olomouce a okolí. Fotografie doplní texty od řady světově uznávaných vědců. V noci nasvícená expozice bude v samotném centru města k vidění od 24. června do 14. července. Cílem výstavy, která putuje po městech České republiky a na konci roku bude ke zhlédnutí i v Izraeli, je seznámit veřejnost s významem vody v dějinách lidské civilizace. S vodou byly spojeny i osudy velkých říší. S jejím dostatkem tyto říše vznikaly, v obdobích sucha zanikaly. Na vystavených panelech se budou moci návštěvníci dozvědět nejen o historii spjaté s vodou, ale i o současných hrozbách, které se změnami klimatu a znečišťováním naší planety lidskou populací přicházejí. Ambice této putovní výstavy jsou nemalé – změnit přístup lidí k tak na první pohled samozřejmé věci, jakou je voda.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line .

Zmíněná místa i texty, které se jim věnují, si mohou návštěvníci výstavy prohlédnout na pěti stranách velkoformátových panelů přímo na Horním náměstí.  Ostatní fotografie, které budou na v noci nasvícených panelech k vidění, pocházejí z mnoha institucí a od řady autorů. Snímky zachycují například prameny Amazonky, výzkum chování velryb a delfínů i záběry vody v různých skupenstvích nebo ničivou povodeň v Praze v roce 2002. Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 24. června v 15 hodin na Horním náměstí v Olomouci. Součástí olomoucké části putovní výstavy Voda a civilizace budou také populárně-odborné přednášky pro školy. Jejich záznam pak budou moci všichni ostatní zhlédnout na YouTube kanálu statutárního města Olomouc.

Voda a civilizace představí životodárnou tekutinu z různých pohledů celkem na sedmadvaceti panelech. Kurátor a spoluautor výstavy Miroslav Bárta upozorňuje, že voda není tématem politiků, organizací ani zájmových skupin, ale je součástí života nás všech: „Výstava Voda a civilizace nemůže změnit svět. Může ale každého z nás inspirovat k tomu, aby o vodě skutečně přemýšlel a v rámci svých možností pro ni něco dělal. Můžeme přitom udělat mnohé – změnit naše chování, budovat, ne ničit. Je to na každém z nás. Na základě současných trendů a dostupných vědeckých dat je totiž prakticky jisté, že v důsledku zvyšování hladin moří a oceánů budou podstatné části států a někdy i celé státy zanikat. A to již v reálném čase do roku 2050, pokud zůstanou zachovány dosavadní trendy. Scénáře píšeme společně,“ říká Miroslav Bárta, prorektor Univerzity Karlovy v Praze, archeolog a egyptolog.

V Olomouci má výstava věnovaná vodě jasné opodstatnění. Olomouc má řadu míst, která jsou s vodou spjata. Ať už jde o barokní kašny v centru, prstenec zelených parků, ekologické centrum Sluňákov, lužní lesy v okolí nebo chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví. Navíc se letos v létě po více než třiceti letech opět vrátí na skálu v Bezručových sadech zurčící vodopád. „Voda a řeka odjakživa patřily k životu Olomouce a myslím, že všichni Olomoučané i návštěvníci města vnímají jejich důležitost. Ať už proto, že jsme na úrodné Hané, kde se zemědělství bez vody zkrátka neobejde, nebo proto, že se snažíme řeku Moravu stále více zapojovat do života lidí a stala se tak důležitým prvkem i v poznávání krás našeho města,“ říká Miroslav Žbánek, primátor města Olomouc.