V Praze platí zákaz rozdělávání ohně. Do kdy si venku neopečeme uzenku?

PRAHA – Od dnešního poledne platí na území Prahy zákaz rozdělávání ohně na potenciálně nebezpečných místech. Týká se také pyrotechniky, kouření, lokomotiv nebo lampionů štěstí.

Český hydrometeorologický vydal výstrahu před nebezpečím požáru. Na základě této výstrahy Praha zakazuje rozdělávání ohňů v parcích, lesoparcích, zahradách, lesním porostu, skladech sena a slámy a na plochách zemědělských kultur, a také do padesáti metrů od těchto lokalit. V rámci nebezpečí vzniku požáru je tento zákaz platný do dvaadvacátého června.

Zejména jsou zakázány činnosti jako rozdělávání a udržování otevřeného ohně, kouření a to s výjimkou elektronických cigaret, používání nejrůznější pyrotechniky, lampiony štěstí jsou zakázané, jakož i pochodně a další zdroje ohně. Nesmí se odhazovat zapálené či doutnající předměty. Zakázaná je i jízda parních lokomotiv, pokud nejsou splněna zabezpečení proti vzniku požáru. A také je zakázáno užívání vody v hasičských nádržích pro jiné účely, než hasební.

Staňte se členy FB skupiny Život v Praze a žádná zpráva vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.