Silnice ze Ždírce na Benátky se od středy opravuje. Doprava bude odkloněna v obou směrech

Foto: Ředitelství silnic a dálnic ČR

KRAJ VYSOČINA – Již tento týden začne oprava silnice I/34 od Ždírce nad Doubravou až na hranici s Pardubickým krajem. Silnice bude v úseku zcela uzavřená, objížďka povede po silnici na Trhovou Kamenici a dále směrem na Hlinsko. Opravy potrvají do konce prázdnin.

Rekonstrukci zahájí společnost Ředitelství silnic a dálnic ČR ve středu 23. června. Celkem půjde o 3,2 km vozovky. Provedená diagnostika ukázala, že vozovka je v místě natolik poškozená, že to znamená konec její provozuschopnosti. Cílem opravy je tak zlepšení technického stavu komunikace, zkvalitněni povrchu a celkově prodloužení životnosti.

Staňte se členy FB skupiny Život v kraji Vysočina a žádná zpráva vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

Plošná oprava silnice I/34 začne cca 170 m před koncem města Ždírec n. /D. a přes Kohoutov a Benátky bude pokračovat až na hranici Kraje Vysočina s Pardubickým krajem. Oprava bude v prováděna odfrézováním asfaltové obrusné a ložní vrstvy vozovky a následnou pokládkou dvou nových vrstev. Kromě vlastní opravy vozovky bude provedena také oprava nezpevněných krajnic, pročištění silničních příkopů či výměna nebo doplnění silničních ocelových svodidel. V rámci stavby bude obnoveno vodorovné dopravní značení a případně upraveno stávající svislé značení. Dojde i na výměnu a doplnění směrových silničních sloupků.

Provedení všech těchto prací si vyžádá kompletní uzavření opravovaného úseku. Tranzitní doprava bude obousměrně převedena na značenou objízdnou trasu po silnici I/37 na Trhovou Kamenici a dále po silnici II/343 na Hlinsko, kde se opět napojí na silnici I/34. Zvláštní obousměrná objízdná trasa je pak určena pro autobusovou dopravu ve směru na Krucemburk a dále po silnici III. třídy s napojením na opravovanou silnici I/34 před Hlinskem.

Foto: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Práce provede společnost Skanska a.s., která nabídla v rámci veřejného výběrového řízení nejvýhodnější ekonomickou nabídku. S úplnou uzavírkou opravovaného úseku musí řidiči počítat až do začátku nového školního roku.