V Plzeňském kraji bylo dosaženo vyšší kvality bydlení. Nevěříte? Přesvědčte se!

Ilustrační fotografie, zdroj: Pixabay

PLZEŇSKÝ KRAJ – V roce 2020 v porovnání s ostatními kraji patřil Plzeňský region společně s Jihočeským ke krajům s vyšší kvalitou bydlení. Na bydlení ve vlhkém bytě a hlučném prostředí si ze všech krajů stěžovalo nejméně domácností právě v Plzeňském kraji.

Kvalita bydlení se posuzovala prostřednictvím 5 subjektivních kritérií: vlhkost bytu, tmavý byt, hluk z domu, resp. z ulice, znečištěné okolní prostředí, vandalství a kriminalita v okolí. „Nejvyšší podíl domácností zmiňujících vlhkost bytu byl zaznamenán v krajích Libereckém (9,5 %) a Olomouckém (8,6 %), naopak nejnižší podíl domácností označil vlhkost za nevyhovující v krajích Plzeňském (3,9 %) a Jihočeském (4,2 %),“ uvádí Zuzana Trnečková Z Krajské správy ČSÚ v Plzni.

Tmavý byt vadil nejvíce domácnostem v Libereckém kraji (5,3 %) a Hl. městě Praze (4,8 %), naopak nejlépe dopadlo hodnocení v Karlovarském kraji, kde bylo nespokojených pouze 1,4 % domácností, druhý nejnižší podíl domácností byl zaznamenán v Ústeckém kraji (1,6 %). „Plzeňský kraj se v tomto hodnocení v porovnání s ostatními kraji umístil až na 12. místě (1,9 %). Na hluk z domu, resp. z ulice si stěžovalo nejvíce domácností v Hl. městě Praze (21,4 %) a v Královéhradeckém kraji (16,2 %), nejméně v krajích Plzeňském (6,9 %) a Jihočeském (7,7 %),“ pokračuje Zuzana Trnečková.

Znečištěné okolní prostředí hodnotily nejhůře domácnosti v Hl. městě Praze (14,2 %) a Ústeckém kraji (14,0 %). Nejnižší podíl domácností označil znečištěné prostředí jako nevyhovující v krajích Jihočeském (2,2 %) a Libereckém (4,1 %). „V Plzeňském kraji bylo se znečištěným okolním prostředím nespokojených 5,0 % domácností a kraj se v tomto hodnotícím kritériu v rámci republikového srovnání umístil na 11. místě,“ dále uvádí Trnečková.

Vandalství a kriminalitu v okolí považovaly za nejhorší domácnosti v krajích Ústeckém (12,9 %) a Karlovarském (11,1 %). Výskyt vandalství a kriminality v okolí označil jako problém nejnižší podíl domácností v krajích Jihočeském (1,6 %) a Pardubickém (1,9 %). „V Plzeňském kraji považovaly vandalství a kriminalitu v okolí za nevyhovující 3,3 % domácností, tento podíl byl v porovnání s ostatními kraji 11., tj. čtvrtý nejnižší,“ dokončuje Zuzana Trnečková.