Zlínská zoo zachraňuje volavky císařské, jedny z nejohroženějších ptáků na světě

Foto: archiv Zoo Zlín

ZLÍN – Poslední šance na záchranu zbývá kriticky ohroženému ptačímu druhu volavky císařské. Její počty v Bhútánu, Indii, Číně a Myanmaru se odhadují na pouhých 60 jedinců. Téměř polovina populace žije v chovném a záchranném centru v Bhútánu, které zlínská zoo podporuje prostřednictvím sbírky 4Nature. Letos mu díky financím získaným ve sbírce přispěla na vybavení celých 260 tisíc korun.

Spolupráci s bhútánskou ochranářskou organizací Royal Society for Protection of Nature navázala Zoo Zlín v roce 2017. Zpočátku se jednalo o zaškolení zaměstnanců, s nímž pomohla i pražská zoo.

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

V říjnu 2020 RSPN dokončila ve střední části Bhútánu výstavbu rozlehlého záchranného centra pro volavky císařské. Půdu poskytla místní vláda, provedení voliér, laboratoří, kanceláří, přístupových cest a oplocení už ale záviselo na sponzorských fondech. Na potřebné chovatelské vybavení díky sbírce 4Nature přispěla také Zoo Zlín. „Více jak čtvrt milionu korun, které jsme bhútánským kolegům zaslali, pomohlo se zajištěním inkubátorů, vyhřívacích a UV lamp, prosvětlovačů vajec, vlhkoměrů a teploměrů, digitální a pružinových vah, výbavou laboratoří nebo s potřebnými medikamenty. Veterinární léčiva věnovala i Zoo Praha,“ přiblížil ředitel zlínské zoo Roman Horský.

Záchranné centrum se zaměřuje nejen na ochranářské aktivity, ale také na vytvoření záložní populace v lidské péči. „Do dvou mláďat, která se zde nachází, tak bhútánští chovatelé vkládají velké naděje,“ zdůraznil ředitel Horský.

Foto: archiv Zoo Zlín

Ve volné přírodě zbývají už jen poslední volavky

Domovinou volavky císařské jsou mokřady a břehy řek v Bhútánu a tropických a subtropických lesů na úpatí východních Himalájí v Indii a Myanmaru. V království Bhútán sice žije největší světová populace, znamená to však méně než 30 jedinců roztroušených do několika lokalit výskytu.

Výška dospělých ptáků dosahuje 130 centimetrů, rozpětí křídel činí téměř 2 metry. Volavka císařská velmi citlivě reaguje na jakékoliv vyrušení, ať už způsobené lidskou činností nebo turismem. Hlavní problém představuje ničení přírodních stanovišť, pytláctví a také rozsáhlá výstavba infrastruktury a přehrad v Bhútánu.

4Nature je projekt zlínské zoo, díky kterému zahrada pomáhá ohrožených zvířatům ve volné přírodě po celém světě. Potřebné finance pochází ze vstupného 4Nature, jednorázových finančních darů a prodeje vybraných suvenýrů.

Foto: archiv Zoo Zlín