Amfiteátr v Čertově rokli se dočkal oživení

Foto: Dáme na vás

BRNO – Amfiteátr byl vybudován před padesáti lety a je hojně navštěvován veřejností. V participativním rozpočtu Dáme na vás přihlásila jedna z obyvatelek projekt na zvelebení tohoto místa a nyní proběhla realizace.

Přírodní amfiteátr se nachází v Čertově rokli, roklině táhnoucí se od severu k jihu středem sídliště Lesná. V roce 2017 podala projekt do participativního rozpočtu Jana Sedláčková Krištoforyová, kdy navrhovala vybudovat schody do hlediště, doplnit osvětlení prostoru vstupu, jeviště a hlediště a vytvořit dřevěné plochy k sezení. Projekt tehdy skončil na 8. místě s 1075 hlasy. O realizaci se postarala městská část Brno-sever a vyžádala si částku téměř 1,2 milionu korun.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihomoravském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

„Jsem rád, že symbolicky šedesát let po započetí prací na budování sídliště Lesná je projekt na zvelebení tohoto prostoru oficiálně dokončený. Přírodní amfiteátr obklopený vysokými stromy v Čertově rokli, uprostřed sídliště pro dvacet tisíc obyvatel, to je sám o sobě fenomén a díky autorům tohoto projektu se posouvá možnost jeho užívání o další stupeň výš. Nezbývá než pozvat nejširší veřejnost na všechny akce, které jsou zde plánované, protože kouzlo tohoto místa se musí zažít na vlastní kůži,“ uvedl starosta městské části Brno-sever Martin Maleček.

V amfiteátru se konají filmové projekce, koncerty, divadlo nebo pozorování noční oblohy. Úpravy byly provedeny s ohledem na zachování přírodního rázu. Oficiální zahájení provozu bylo naplánováno na 20. června, kdy proběhlo slavností otevření. Po zahájení následovalo představení divadla Sandry Riedlové, které uvedlo pro děti pohádku o černouškovi Bum-ti.