Silnice směrem na Slovensko získá nový povrch. Řidiče čeká částečná uzavírka

Ilustrační foto

UHERSKOHRADIŠŤSKO – Tři a půl kilometru dlouhý úsek silnice III. třídy z Březové v Bílých Karpatech až po státní hranici se Slovenskem se dočká rekonstrukce. Stavební práce proběhnou za částečného omezení provozu. Řidiči tudy projedou jedním jízdním pruhem a dopravu budou řídit semafory.

Silnice III/06124 spojuje obce Březová na české straně a Nová Bošáca na slovenské straně. Ačkoliv je významnou spojnicí v příhraniční oblasti, v současnosti je v nevyhovujícím až havarijním stavu.

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

Silničáři se pustí do oprav od státní hranice se Slovenskem až po křižovatku se silnicí III/4894. Na části v extravilánu s nezpevněnou krajnicí se navýší niveleta vozovky o 60 až 80 milimetrů, ve zbytku dojde k obnově obrusné a lokálně podkladní asfaltové vrstvy bez navýšení. Upraví se připojení místních a účelových komunikací, sjezdů k nemovitostem, propustků a dopravní značení. Obec se zároveň pustí do obnovy stávajících chodníků.

Pracovat se začne 28. června a skončí se 30. listopadu letošního roku. Jezdit se bude jedním jízdním pruhem a dopravu budou řídit semafory.

Cena investice je téměř 28,4 milionů korun. Stavba bude ze 60 procent spolufinancována z prostředků EU s využitím programu přeshraniční spolupráce se Slovenskem INTERREG V-A.