Vysočina chce poslat Jihomoravskému kraji 10 milionů korun

Foto: HZS Jihomoravského kraje

KRAJ VYSOČINA – V souvislosti se včerejšími živelnými událostmi v oblasti Hodonínska a Břeclavska je Kraj Vysočina připraven poskytnout sousednímu Jihomoravskému kraji dar ve výši 10 milionů korun. Poskytnutí daru bude schvalovat krajské zastupitelstvo na jednání v mimořádném termínu 5. července.

„O konkrétním využití daru si následně rozhodne přímo Jihomoravský kraj podle situace a svých aktuálních potřeb. Už od včerejšího večera jsem ve spojení s panem hejtmanem Grolichem a řešíme, v čem by mohla Vysočina podat jižní Moravě pomocnou ruku. Ještě v noci a hned ráno vyjeli pomáhat do postižených obcí také krajští hasiči a záchranáři,“ informoval hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Staňte se členy FB skupiny Život v kraji Vysočina a žádná zpráva vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

Kvůli co nejrychlejšímu poskytnutí pomoci byl červencový termín krajského zastupitelstva stanoven už dnes, zároveň s odesláním pozvánky. „Bohužel zákon o krajích neumožňuje okamžité svolání zastupitelstva kraje ze dne na den, ale musíme dodržet desetidenní lhůtu,“ sdělil ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina Zdeněk Kadlec.

Kraj Vysočina bezprostředně nabídl Jihomoravskému kraji také 50 volných lůžek v Domově pro seniory v Křižanově, případně přesun volných lůžek do vybrané lokality. S nabídkou pomoci se na kraj obracejí i starostové a starostky Vysočiny, kteří jsou připraveni a chtějí také pomoci.

„Podle informací, které mám k dispozici, potřebuje nyní Jihomoravský kraj spíše finanční a technickou pomoc než ryze humanitární. Doporučuji veškeré případné aktivity konzultovat předem s krizovým štábem Jihomoravského kraje,“ zdůraznil hejtman Vítězslav Schrek. Samozřejmě lze využít i krizovou linku Jihomoravského kraje zřízenou pro podobné účely na telefonním čísle 800 129 921.