VIDEO: V elektrárně Dukovany vzniklo největší parkoviště s fotovoltaickou elektrárnou u nás

TŘEBÍČ – Největší parkoviště zastřešené solárními panely má elektrárna Dukovany. K výrobě elektřiny zde slouží nejen horní, ale i spodní strana panelů, jež využívá odrazu světelných paprsků od zaparkovaných aut. Nový bezemisní zdroj vyrobí cca 850 MWh elektřiny ročně, což pokryje celoroční spotřebu téměř tří stovek domácností.

Všech 322 parkovacích stání, která zakrývá 2 600 fotovoltaických panelů, vzniklo ve vnějším areálu elektrárny. Jde o první z řady velkých projektů bezemisních zdrojů Skupiny ČEZ, jimiž společnost přispívá k plnění klimatických cílů a závazků České republiky.

Staňte se členy FB skupiny Život v kraji Vysočina a žádná zpráva vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

Nově je zde využita spodní strana panelů. Díky odrazu světla od zaparkovaných aut vyrábějí oboustranné panely až o 25 procent čisté elektřiny více v porovnání s těmi běžně užívanými. Elektrárna tak zabere k dosažení stejného výkonu mnohem menší plochu. Stavba je specifická i svou mohutností, samotná konstrukce váží 150 tun.

„Nová střešní solární elektrárna na parkovišti v Dukovanech je současně symbolem budoucnosti české energetiky – vedle sebe tu budou vyrábět bezemisní elektřinu jaderný a solární zdroj. Kromě toho, že posilujeme výrobu z obnovitelných zdrojů energie, zlepšujeme zároveň dopravní situaci a parkovací kapacity v Dukovanech. Elektrárna organicky pokryje střešní plochu, která by jinak zůstala nevyužita,“ shrnuje význam projektu generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Součástí parkoviště je i trojice nových veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily, která je napájena výhradně z produkce bezemisního jaderného zdroje. Celkově nyní u dukovanské elektrárny funguje šest veřejných dobíjecích stanic ČEZ. Dalších šest je ještě v plánu a vyrostou právě u nového parkoviště. Každá z těchto dobíjecích stanic dokáže obsloužit zároveň dva elektromobily.