Ve Valašském Meziříčí archeologové objevili renesanční městskou hradbu

Foto: město Valašské Meziříčí

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – Při výstavbě chodníku v ulici Žerotínova archeologové narazili na renesanční městskou hradbu starou kolem 550 let. Objevit se podařilo také základy domu.

Na ulici Žerotínova nyní město buduje společný pás pro cyklisty a chodce a rozšiřuje parkoviště o nových 11 míst. Právě při těchto pracích byl učiněn zajímavý objev. Po odstranění původního chodníku a odkrytí podkladní vrstvy čekalo dělníky příjemné překvapení. „Jedná se o část městské hradby, jejíž stavbu zahájili meziříčští měšťané někdy po roce 1538 za vlády Jana z Pernštejna. Hradba však byla dokončena až za pánů ze Žerotína okolo roku 1560, respektive v roce 1570, kdy byla Poličenská brána přesunuta na dnešní ulici Poláškovu. Díky historickým materiálům jsme podobný objev očekávali. Současné ulice Žerotínova a Tolstého totiž kopírují trasu původní hradby a právě na jejich křižovatce měla dříve stát rohová bašta,“  přiblížil objev Jan Anlauf, archeolog a vedoucí Muzejního a galerijního centra Valašské Meziříčí.

Objevená hradba

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

Archeologové a památkáři Muzea regionu Valašsko spolu s Památkovým ústavem Kroměříž poté spolupracovali na odborném průzkumu pozůstatků hradby. Zajímavostí je, že šířka základu se pohybuje od 2,5 do 1,5 metru a je velmi pravděpodobné, že samotná hradba měla šířku shodnou. Kromě toho se podařilo najít i základy domu, který navazoval na původní základ hradby a nejspíš vznikl až po jejím stržení.

Objevená hradba
Zákres hradby do aktuální mapy
Plán městských hradeb okolo roku 1710