KORONAVIRUS: Jedna dávka očkování již nebude stačit – nejen pro cestování, ale ani pro využití služeb

Zdroj: Pixabay

Česko – Ačkoliv nově nakažených koronavirem nepřibývají stovky, odborníci upozorňují na mírný setrvalý nárůst. Tento stav přikládají šíření indické (delta) mutace, která již v některých evropských zemích plně převládla. V Česku byla zatím prokázána „jen“ ve 120 případech, ovšem stoupla týdenní incidence z hodnoty 7,1 na 7,6 nakažených/100 tis. obyvatel, stejně tak narostlo reprodukční číslo R, které je aktuálně na hodnotě 1,2. Virová nálož pak roste především v Praze a v populaci mladších lidí ve věku od 16 do 29 let. „Tento trend bude mít i vztah k životnímu stylu a ke kontaktům, kterých má tato skupina nejvíce,“ uvedl Ladislav Dušek z Ústavu pro zdravotnické informace a statistiku. I proto dnes mimořádně zasedla vláda a rozhodla o tom, jak se zpřísní pravidla s cílem eliminovat riziko šíření mutace delta.

Jedna dávka očkování nezajistí bezinfekčnost

Jak hned v úvodu tiskové konference shrnul ministr zdravotnictví Vojtěch, „nárůst počtu případů se již blíží ke 40 %, zásadní je tedy zabránění dalšímu šíření mutace delta“. Právě proto tedy vláda schválila mimořádné opatření, které mění pohled na ty, kdo mají jen jednu dávku očkování ve dvoudávkovém schématu. Bezinfekčnost již od 9. července nebude možné prokazovat v případě, že člověk absolvoval jen první dávku očkování ze dvou. Aby bylo možné prokazovat se očkováním, bude nutné absolvovat obě dávky, přičemž účinnost bude uznávána dva týdny po podání té druhé. „Toto opatření je naprosto správné v době, kdy tu je mutace delta – v této situaci vidíme, že jednodávkové schéma příliš nechrání, účinnost je cca 30 %. Je namístě, že předchozí opatření bylo zrušeno,“ okomentoval rozhodnutí vlády epidemiolog a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Ti, co mají za sebou pouze jednu dávku očkování, se tak od 9. července budou muset prokazovat negativním testem – a to jak při návštěvě restaurace, koupaliště, koncertu ad., tak i v případě vycestování za hranice. Právě cestování, resp. pravidel pro vstup na území Česka, se pak týká další přijaté mimořádné opatření. „Odkudkoliv člověk přijede, musí být otestován, režim se bude řídit dle barev navštívených zemí, chceme ale sjednotit režim pro zelené a oranžové země. Nutností bude vyplnit příjezdový formulář a otestovat se antigenním testem. Test může proběhnout před příjezdem nebo nejpozději 5 dnů po příjezdu do Česka,“ vysvětlil Vojtěch s tím, že se mění také povinnost pro zaměstnavatele – zaměstnanci se nebudou moci vrátit na pracoviště po dovolené, pokud se neprokáží negativním výsledkem testu.

Výše popsaná pravidla se ale nebudou týkat plně očkovaných a těch, kteří prodělal covid-19 v uplynulých 180 dnech. Plně očkovaní nebudou muset ani do samoizolace při návratu z červených a tmavě červených zemí. Vojtěch také upřesnil, že do zemí, které jsou označené černě, není přímo zakázáno cestovat, ale není to důrazně doporučováno. Z turistických destinací je na černém seznamu aktuálně jen Tunisko, k avizovanému doplnění Egypta zatím nedošlo. Jak ale ministr upřesnil, je možné, že brzy na černém seznamu přibude Velká Británie.

Prevence šíření varianty delta

Ačkoliv delta mutace se šíří světem, odborníci jsou zatím přesvědčeni, že neznamená zásadní hrozbu. Marek Petráš, epidemiolog LF UK, tak uvedl, že je sice třeba mírnit šíření nakažlivější varianty, přesto je třeba upozornit, že tato varianta není tak nebezpečná pro člověka jako ty předešlé. „Karanténa po návratu z dovolené je namístě a dle epidemiologické situace by se mohla zavést opatření další, ale nechme to vývoji – zatím se skutečně nejedná o tak nebezpečnou variantu,“ shrnul.  Tentýž názor zastává také Roman Prymula. „Situace není tak dramatická, jak se leckde popisuje. Musíme se ale poučit z uplynulého roku, měli bychom být opatrní, zatím ale není jasné, do jaké míry je mutace delta závažná klinicky, někde se ukazuje, že způsobuje jen mírné onemocnění. Nebezpečné je tedy především velmi rychlé exponenciální šíření,“ vysvětlil.

Podle stávajících dat pak proti mutaci delta fungují vakcíny Pfizer a Moderna z 90 % a Astra Zeneca z cca 60 %, přesto dosahuje ochrana této vakcíny před úmrtím k 90 %. Jako nový způsob, jak posílit účinnost očkování, se aktuálně ukazuje kombinace vakcín, k níž již některé zahraniční země přistoupily. Např. jedna dávka Astra Zeneca v kombinaci s jednou dávkou Pfizeru nebo Moderny může dosahovat ještě lepších ochranných výsledků než v případě dvou dávek Pfizeru.