Jak zpracovat plastový odpad? Na to budou hledat odpověď studenti UTB

Ilustrační foto

ZLÍN – Zlínský kraj zahájil spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati. Tamní studenti budou hledat způsob, jak efektivněji vyrobit a následně zpracovat plastový odpad. Projekt schválili krajští radní na pondělním zasedání.

Úkolem výzkumníků bude zmapovat současné poznání v oblasti plastových obalů, zejména potravinářských, a následně navrhnout nové recyklovatelné obaly. „Výstupem bude závěrečná výzkumná zpráva, která bude obsahovat podrobný seznam obalových materiálů, včetně popisu možnosti jejich využití a následné recyklace. Našim cílem je předcházet vzniku odpadů, šířit osvětu a samozřejmě zajistit efektivní recyklaci,“ uvedla statutární náměstkyně hejtmana zodpovědná za životní prostřední Hana Ančincová.

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

Zlínský kraj univerzitě poskytne aplikační podporu, bude tedy první, kdo produkty studentů otestuje. „Recyklace plastů a jejich zapojení do cirkulární ekonomiky je velké téma dnešní doby. Problém plastů není uspokojivě vyřešen nikde na světě, je tedy zřejmé, že řešení musíme hledat. A s tím by nám univerzita, v rámci dlouhodobé spolupráce, mohla být velmi nápomocná,“ dodala Hana Ančincová.