Seznamte se s návrhem nové Parkovací politiky v Olomouci. Veřejná projednání proběhnou v září

OLOMOUC – Parkování snad v žádném městě není bez problémů. Olomouc přichází s návrhem nové Parkovací politiky, který je nyní připravený k představení a projednání s veřejností. S kompletním návrhem nové Parkovací politiky se mohou lidé už nyní seznámit a v polovině září se pak mohou k dokumentu vyslovit na veřejných projednáních.

„Na polovinu září jsme připravili dvě veřejná projednání s odborným výkladem zpracovatele a dáváme všem možnost se k návrhu vyjádřit. Oproti původnímu harmonogramu máme asi půlroční zpoždění. Na vině však není jen pandemie, ale zejména složitá jednání. Jak se dlouhodobě ukazuje, doprava a udržitelná mobilita je strategické téma a my sami jsme si potřebovali vytvořit dostatečný prostor pro nalezení řešení napříč koaličními stranami zastoupenými ve vedení města,“ objasnil olomoucký primátor Mirek Žbánek.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line .

Návrh nové parkovací politiky města Olomouce je navržen pro tři období, do roku 2023, do roku 2030 a do roku 2050. Vychází z analýzy současného stavu, podporuje vyvážený rozvoj všech relevantních druhů dopravy a podporuje udržitelné druhy dopravy, v souladu s Plánem udržitelné městské mobility Olomouce. Jedním z důvodů, které vedly k rozhodnutí o nutnosti pořízení tohoto strategického dokumentu, jsou problémy s parkováním na sídlištích. Ta byla v Olomouci budována převážně v 70. a 80. letech minulého století pro zcela odlišný stupeň automobilizace. Dalším důvodem pro vypracování strategie jsou specifické podmínky v centru města a jeho nejbližším okolí. „Problémy se dlouhodobě projevují zejména na hranici zóny placeného parkování, kde nechává auta velké množství řidičů, kteří míří do centra a nechtějí za parkování platit. Z toho vzniká obrovský přetlak parkujících aut v ulicích blízko centra a s tím logicky i nespokojenost rezidentů,“ vysvětluje primátor Žbánek.

Jedním ze zásadních navrhovaných opatření je rozčlenění jednotlivých částí města do čtyř zón s odlišnými pravidly. Jedná se o pěší zónu, stávající zónu placeného parkování neboli historické centrum, a dále novou zónu širší centrum a novou zónu sídliště. Radnice se svým návrhem snaží situaci řešit koncepčně. „Zlepšit situaci by mělo pomoci zavedení zóny C v širším centru a rovněž navržená zóna D zahrnující sídliště. Tím vznikne větší pravděpodobnost pro zaparkování aut rezidentů v blízkosti bydliště,“ popsal budoucí koncepci Martin Luňáček z útvaru hlavního architekta olomouckého magistrátu.

Pravidla pro jednotlivé zóny jsou už nyní definována a znamenají například rozdělení každé zóny do několika oblastí, doby zpoplatnění i výše jednotlivých poplatků. Kompletní návrh nové Parkovací politiky je veřejnosti k dispozici ZDE. Zájemci zde najdou veškeré dříve zveřejněné informace i novou informační brožuru k aktuálním trendům v oblasti managementu parkování. „Veřejná projednání pak plánujeme na 14. a 15. září v 17 hodin. Místa, kde proběhnou, ještě řešíme a zveřejníme je s dostatečným předstihem, tak, aby se informace k lidem zavčas dostaly,“ upozornil za útvar hlavního architekta Martin Luňáček.

Společně s novou parkovací politikou města Olomouce vznikne i nový fond mobility, kam zamíří veškeré finanční prostředky vybrané za parkovné ve městě. Z něj bude radnice hradit například výstavbu nových parkovacích míst a další investice pro zvyšování bezpečnosti v dopravě.