Město má novou koncepci na rozvoj sportu

Foto: Miloš Šálek (oficiální www města Trutnov)

TRUTNOV – Město každoročně přemýšlí, jak a který sportovní objekt podpořit. Výhledově by jim mohl pomoci nový strategický dokument vypracovaný na další roky dopředu.

V tom, jaký stadion opravit nebo které sportoviště vybudovat, má městu nyní pomoci nový dokument, který se zabývá sportem a tělovýchovou Trutnova v letech 2020 až 2025. Ten analyzuje oblast sportu ve městě, jeho potenciál a možnosti. Dokument je pro město návodem, jak sportovní zázemí dále rozvíjet a podporovat. „Mezi konkrétní opatření, která bychom v rámci této koncepce chtěli v dohledné době realizovat, patří například rekonstrukce sportovního stadionu při ZŠ Mládežnická, zahájení revitalizace páteřní cyklostezky či vybudování venkovního víceúčelového hřiště u ZŠ kpt. Jaroše,“ říká místostarosta Tomáš Hendrych.

Staňte členy FB skupiny Život v Královehradeckém kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.