Na novou podobu náměstí Dr. E. Beneše v Ostravě je vypsaná soutěž

Foto: Město Ostrava - Pohled na náměstí Dr. E. Beneše

OSTRAVA – Náměstí doktora Edvarda Beneše v Ostravě nepatří zrovna k vábným zákoutím města, a to přes fakt, že se nachází v historickém jádru Ostravy. Přímo k náměstí navíc směřují okna blízkého hotelu Imperial, kde se ubytovává řada významných návštěvníků města. I proto by se zdála být oprava náměstí urgentní záležitostí. Přesto se zde dlouho nic nedělo. To se teď má změnit.

Město Ostrava, prostřednictvím Městského ateliéru prostorového plánování a architektury MAPPA, nyní organizuje soutěž o návrh na řešení prostoru Náměstí Edvarda Beneše v Moravské Ostravě a jeho bezprostředního okolí.

Staňte se členy FB skupiny Život v Moravskoslezském kraji a žádná zpráva vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

„Architektonickou soutěž volíme proto, že různorodost návrhů může přinést zajímavé pohledy na různé otázky, ať už na místě nově vznikne park, nebo náměstí,“  řekl o chystaném projektu primátor Ostravy Tomáš Macura.

„Zadání bere v potaz plánovanou rekonstrukci obchodního domu Ostravica a je zaměřeno na proměnu veřejného prostranství, včetně revitalizace parčíku,“ upřesnil dále mluvčí města Petr Havránek.

Celé realizaci, podle města, dlouhá léta bránil táhlý soudní spor, který je nyní vyřešen. Příprava soutěže teď městu zabrala několik měsíců. Cílem bylo připravit pro architekty srozumitelné zadání obsahující maximální množství kvalitních podkladů.

Více informací o podmínkách soutěže najdou zájemci webu Tender arena.

Předmětem soutěže je požadavek na přesný popis, k čemu bude prostranství po dokončení sloužit. Součástí návrhu má být i krajinářské řešení, konkretizace použitých materiálů a prvků městského mobiliáře. Dále je podmínkou vyřešení dopravních návazností, zachování parkovacích míst pro návštěvníky města, úřadu i stání taxíků.

Dále na našem webu:

Video: Hledá se trojice mužů, kteří napadli v Ostravě dva 14leté chlapce